Onsdag kunne Avisa Oslo fortelle at regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å bruke 100 millioner kroner til å finansiere deler av rusreformen, og at 18 av disse millionene går til Oslo for å etablere såkalte rusenheter.

Guri Melby er tydelig på hva som er Venstres hovedmotivasjon for bevilgningen:

– Jeg håper at vi i løpet av neste stortingsperiode får et flertall for en rusreform. Dette betyr at det kan implementeres veldig raskt, og at kommunene står klare. Det er egentlig målet vårt, sier Melby til Avisa Oslo.


– Skjønner ikke logikken

På Vaterland i Oslo benytter Melby samtidig anledningen til å gå hardt ut mot Arbeiderpartiet, som var ett av tre partiet på Stortinget som stemte mot rusreformen.

– Den logikken til Arbeiderpartiet, den skjønner jeg virkelig ikke, sier hun.

Hun henviser til at det mange mente var den viktigste delen av rusreformen – at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika ikke skal straffes – ble nedstemt.

Melby bruker Oslo sentrum og de ulike rusmiljøene som eksempel for å få fram poenget sitt.

– Når vi ser rundt oss her i byen må vi tenke på hvem vi har størst sjanse for å hjelpe. Jeg mener ungdom som vi gjerne finner her på Vaterland, som kanskje har ganske velfungerende liv, men som liker å ta en joint en gang iblant, ikke burde møtes med straff. Det kan øke sjansene for at de ikke ender opp i tunge rusmiljø i Storgata, sier Melby.

– Så du mener Arbeiderpartiet svikter unge rusmisbrukere?

– Ja, jeg mener de svikter de unge. Fordi vi vet at da blir du en del av et miljø som på en måte er stigmatisert, du blir kjent med mennesker i kriminelle nettverk. Da blir veien til tyngre rusmiljø kortere.

– Det du sier er at du vil hjelpe folk når de er på Vaterland, mens Jonas og Arbeiderpartiet ikke vil hjelpe før de er i Storgata?

– Ja. Jeg vil hjelpe folk begge steder, også vil jeg helst forhindre at det blir flere folk som ender opp i Storgata, sier Melby.

Arbeiderpartiet ved Stortingerepresentant Maria Aasen-Svensrud reagerer sterkt på Melbys uttalelser.

– Det er sterk kost når Venstre anklager oss for å ikke ville hjelpe rusmisbrukere! Det er ganske drøyt at de putter slike merkelapper på oss, bare fordi vi har et annet syn på deler av et lovforslag. Jeg har selv opplevd å miste søsteren min til rusen, og har med meg hennes historie inn i rusdebatten. Det er ikke noe jeg heller vil enn at rusavhengige som henne skal møtes med samme respekt som alle andre, skriver Aasen-Svensrud i en e-post til Avisa Oslo.

Hun viser til at Arbeiderpartiet under behandlingen av rusreformen i Stortinget fikk gjennom at praksis med tilbakekall av førerrett og andre reaksjoner skal ha forbindelse med rusbruken.

– Folk lot være å søke hjelp mot rusbruk fordi de kunne miste førerkortet, men regjeringen gjorde ikke noe med det. Arbeiderpartiet fikk også gjennom en såkalt samaritanerbestemmelse, som er viktig for at folk ikke skal la trusselen om straff hindre dem fra å tilkalle hjelp i nødssituasjoner, sier hun.

Og legger til:

– La det være helt klart, Arbeiderpartiet vil hindre at mennesker blir rusavhengige, og de som har et rusproblem vil vi møte med hjelp, sier Aasen-Svensrud.

Spesielt reagerer stortingsrepresentanten på at Melby mener Arbeiderpartiets politikk kan være grunnlovsstridig.

– Vi har vært tydelige på at det er lovmessig og juridisk fullt mulig å ha en differensiert modell. Det har blant annet tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn sagt at er fullt mulig. Gir velgerne oss tillit ved valget vil vi finne en god løsning på dette. Vi skal heller ikke glemme at Venstre og regjeringens forslag til rusreform også la opp til en slags differensiert modell, sier Aasen-Svensrud.

Vaterland og Storgata

Melby legger ikke skjul på at skuffelsen over å ha tapt Venstres store sak i Stortinget, sitter i:

– Jeg er glad for at vi får til dette (etablere rusenheter, journ.anm.), men skuffelsen for at vi ikke greide å få gjennomslag for rusreformen den sitter fortsatt i. Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe som vi og flere rettsprofessorer mener er grunnlovsstridig, nemlig å gi ulik straff til ulike mennesker, eller behandle folk ulikt for loven, sier Melby.

Hun forklarer:

– For det de sier er at de som er tungt avhengige, ordentlig slitne rusbrukere, de skal slippe å få straff. De skal få hjelp. Og alle kan være enige i det, det er kjempeviktig at alle skal få hjelp. Men så er de ikke tydelige på hvor de skal sette en grense. Når er du sliten nok, når er du avhengig nok, spør Melby retorisk.

LES OGSÅ: