– Denne var jo kjempefin, dere har vært skikkelig flinke, sier ordfører Marianne Borgen til en gjeng med spente barnehagebarn som besøker rådhuset for første gang.

Avisa Oslo har tidligere vært på besøk i Strekkoden barnehage og sett på barnas innspill til det nye havneområdet Grønlikaia.

Da lagde de mindre legomodeller og prøvde seg frem med hvordan de ville at Grønlikaia, den nyeste bydelen i Bjørvika skulle se ut. Nå har de levert en stor legomodell som sitt siste bidrag til HAV eiendom og Oslo kommune og bestemt seg for hvordan de vil at sin drømme øy ved Grønlikaia skal bli.

Grønt og bilfritt

Barnehagebarnas legomodell består av store blomster, grønne sletter og lange sklier. Den ekte øya skal være på 20 mål i Bjørvikas nyeste område, og den skal være full av liv og røre. Administrerende direktør i HAV eiendom Kjell Kalland tror det trengs slike steder i nærområdet.

– Det er viktig å få disse pustehullene og hundremetersskogene i nærheten av der man bor.

Ordfører Marianne Borgen inspiserer barnas modell og bemerker seg at den ikke har noen biler og veier.

– Det er jo ingen biler her, vi trenger kanskje ikke biler? spør ordføreren.

Administrerende direktør i HAV eiendom Kjell Kalland er glad for at barna som bor i området kan være med å bestemme hvordan det skal se ut. Legemodellen byr på flere perspektiver HAV eiendom må ta med seg videre i arbeidet.

– Det som er påfallende er at barna er veldig opptatt av natur. De vil ha aktiviteter, gjerne i naturen og gjerne aktiviteter sammen med familien, sier han.

Ordføreren og barnehagebarna står rundt legomodellen og snakker om hvordan de vil ha det på den nye øya.

– Hadde dere hatt lyst til å besøke en sånn øy hvis den fantes i virkeligheten?, spør Marianne Borgen.

– Ja! svarer barna i kor.

Nervøs for å møte ordføreren

Jonas (6) tror han var litt nervøs før han skulle møte ordføreren, men han er sikker på at hun likte legomodellen skikkelig godt.

– Jeg vet at nervøs er en følelse men jeg vet ikke helt om jeg var det, sier han.

Det er jo veldig mye grønt her, vil dere helst at det skal være grønt overalt?

– Det skal være mange forskjellige farger der! Og blomstene er større enn menneskene, sier Jonas.

Vil inkludere alle

Det er HAV eiendom som er ansvarlig for den nye fjordbydelen som er i utvikling. Det er det siste store by og boligområdet som skal utvikles i Bjørvika. Nå har vært opptatt av å inkludere de som vanligvis ikke kommer til i byplanleggingen.

– Vi har et særlig fokus på barn og unge, fordi vi ser at de sjeldent kommer godt til ordet, tidlig nok i planprosessene. Det er mange andre grupper som er flinke til å dele sine innspill og meninger ved utvikling av nye bydeler. Likevel er det ikke sikkert at disse stemmene alltid ivaretar behovene hos de unge, sier Kjell Kalland i HAV eiendom.

Gave fra ordføreren

Marianne Borgen og HAV eiendom overrekker en gave til Strekkoden barnehage som takk for innsatsen med legomodellen. I gave får de enda mer Lego å ta med seg tilbake til barnehagen. Barna jubler av glede da de fikk de innpakkede gavene.

– Tusen takk for jobben dere har gjort, sa ordføreren.