Eriksson refererer da til Selvaag Bolig sine planer om å bygge totalt 1350 boliger ved Bjerke Travbane. Estate Nyheter melder torsdag morgen at Rodeo Arkitekter har, på vegne av Selvaag Bolig, bestilt oppstartsmøte for det 92,9 mål store planområdet som har fått navnet Parkbyen.

Selvaag bolig bestilte oppstartsmøte til Torgbyen nord for Bjerke Travbane i juni i fjor. Planområdet på 50,7 mål skal ha 550 nye boliger i tillegg til 35 000 kvadratmeter næring. Nå melder de om at enda et oppstartsmøte er bestilt, denne gangen for syd-området.

Det nye planområdet består i dag av blant annet Bjerke gård, dyrehospital, arealer for internlogistikk, treningsbane, og en grusplass. Selvaag Bolig ønsker å oppføre 800 boliger samt 1.500 kvadratmeter for utadrettet næring, og frigjøre ca. 25 mål til en park.

– Prosjektet vil gi et løft til hele Bjerke-området, bygge ned barrierer og gi nye tilbud i nærområdet som dagens beboere også vil nyte godt av, sier Magnus Jørgensen i Rodeo Arkitekter til Avisa Oslo.

Vil ta minst 10 år

Eriksson håper at salget av de første boligene i Parkbyen kan starte i 2025/2026, og at byggingen kan starte et par år etter. Han legger til at utbyggingen vil ta minst 10 år samlet.

Sydområdet skal utvikles med et variert boligtilbud, og med gode oppholdsarealer ute i gatetun og gårdsrom. Prosjektet skal være et resultat av behov og preferanser for beboere i ulike aldre og stadier i livet, og det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig tilbud.

Dekker alles behov

Hvem er dette attraktivt for?

– Alle! Her vil det komme en variert boligbebyggelse med tilbud som dekker ulike behov, sier Jørgensen.

Eriksson opplyser om at det primært skal bygges leiligheter, men at de også planlegger innslag av Selvaag Plussboliger. Plussboligene er bemannede livsstilsboliger med tjenestetilbud. Der vil beboerne få noe av servicen fra hotell gjennom tilgang til attraktive fellesarealer samt ekstra service, opplevelser og trygghet.

LES OGSÅ: