Gå til sidens hovedinnhold

Her kaster han en stol på politiet under SIAN-demonstrasjon – elleve personer tiltalt

Én mann er allerede dømt etter opptøyer da den sterkt islamkritiske organisasjonen SIAN inviterte til «krenkefest» i Oslo sentrum.

I slutten av august skapte det harme og opptøyer da organisasjonen SIAN inviterte til såkalt «krenkefest» utenfor Stortinget i Oslo.

Se den dramatiske videoen øverst i artikkelen.

Det brøt ut store opptøyer og en rekke personer må møte i Oslo tingrett anklaget for straffbare forhold.

I én av sakene er det allerede avsagt dom. En 20 år gammel mann erkjente i slutten av januar å ha kastet en stol i vindusruten på en politibil og revet i sidespeilet på en annen. Han ble dømt både for å ha hindret offentlig tjenestemann og for skadene han påførte de to politibilene.

Slo, sparket og kastet gjenstander

«(...) en del motdemonstranter slo, sparket og kastet gjenstander på bilene. En av disse var tiltalte, som tok en stol fra en café i området, løp etter MIK-bilen M-11 og kastet stolen mot vinduet på passasjersiden av bilen. Deretter rev han i høyre sidespeil på MIK-bilen M-13. Det var også en rekke andre som sparket, slo mot bilene og sparket, slo og rev i sidespeilene», heter det i dommen mot mannen.

Han fikk straff på 18 dagers fengsel etter å ha gitt en uforbeholden tilståelse.

Etter at SIAN-nestleder Fanny Bråten hadde krenket profeten Muhammad og skjendet Koranen, blusset det for alvor opp blant en stor mengde av motdemonstrantene.

Den lovlige SIAN-demonstrasjonen endte med at sperringer ble revet bort av motdemonstranter, politibiler ødelagt, politibetjenter angrepet, SIAN-medlemmer ble angrepet og evakuert, og til slutt rykket politiet ut fra det voldelige åstedet.

– En av politiets oppgaver er å tilrettelegge for ivaretakelse av retten til ytringsfrihet, både til demonstranter og motdemonstranter. Det er imidlertid viktig at politiet får utføre sine arbeidsoppgaver mest mulig effektivt og uhindret, skriver seksjonspåtaleleder ved Enhet sentrum, Vibeke Schøyen, i en mail til Avisa Oslo, formidlet av kommunikasjonsrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre.

– Utfordringen i straffesakene har vært en omfattende bevismengde, som det har tatt tid å gjennomgå samt personidentifikasjon ved sammenligning av bevis.

Våpen, skjold og tåregass

Politiet var kraftig rustet opp med våpen, skjold og tåregass, til det som ble svært voldelige opptøyer i forbindelse med den lovlige SIAN-demonstrasjonen.

Politiet hadde også sivile spanere og skarpskyttere plassert på forskjellige steder rundt Stortinget. I tillegg var hundepatruljer på stedet. Et helikopterkamera og kameraer på Stortinget fanget også opp volden som brøt ut.

Flere av bråkmakerne ble identifisert. Totalt har politiet tatt ut tiltale mot elleve personer. De aller fleste er anklaget for å ha angrepet og hindret polititjenestemenn i å gjøre jobben sin, og for å ha ødelagt gjenstander, i hovedsak politibiler.

Årsaken til at SIAN-medlemmene måtte evakueres var at politiet ikke kunne ivareta sikkerheten deres da opptøyene ble for uoversiktlige.

Slo og kastet jernstang mot politifolk

I noen av tiltalene Avisa Oslo har innhentet heter det:

Mann 20 år:

«Lørdag 29. august 2020 kl. 16.30, i forbindelse med politiets tjenestegjøring ved SIANs lovlige demonstrasjon utenfor Stortinget i Oslo, slo han mot polititjenestemann YYs ansikt med knyttet hånd. Slaget traff visiret på YYs hjelm.»

Mann 18 år:

«Lørdag 29. august 2020 ca. kl. 16.30, i forbindelse med politiets tjenestegjøring ved SIANs lovlige demonstrasjon ved Stortinget i Oslo, kastet han en stol mot tre uniformerte polititjenestemenn slik at minst en av tjenestemennene måtte vike unna. I tillegg kastet han blant annet en flaske og planter mot uniformerte polititjenestemenn. Han kastet også et rør eller lignende mot en politibil, samt slo/sparket et bilspeil på en politibil.»

Mann 24 år:

«Lørdag 29. august 2020 kl. 15.00, i forbindelse med politiets tjenestegjøring ved SIANs lovlige demonstrasjon ved Stortinget i Oslo, klatret han opp og gikk på taket på flere politibiler, samt rev av et bilskilt som var festet på en politibil.»

Mann 21 år:

«Lørdag 29. august 2020 i tiden fra ca. kl. 14.40 til ca. kl. 16.00, i forbindelse med politiets tjenestegjøring ved SIANs lovlige demonstrasjon utenfor Stortinget i Oslo, kastet han en jernstang mot politibetjent AA Han traff ikke, idet AA hoppet unna. Videre sparket han igjen bildøren på en polititjenestebil, slik at politibetjent XX fikk bildøren i hodet, samt slo gjentatte ganger i det venstre sidespeilet, sparket i bildøren, og rev av det høyre sidespeilet på ytterligere en polititjenestebil.»


Krenkende ytringer

– Politiets oppgave er å etterforske og iretteføre straffbare forhold politiet får kjennskap til. I de tilfellene hvor politiet, på bakgrunn av bevisene i saken er overbevist om straffskyld og bevisene vil holde til domfellelse i retten, tas det ut tiltale, skriver Schøyen i mailen.

Politiet hadde lenge kontroll på motdemonstrantene, men det skapte enorm frustrasjon og raseri da SIAN-nestleder Fanny Bråten snakket nedlatende om muslimenes hellige profet, Muhammad. Han anses som grunnleggeren av islam. Muslimenes hellige bok, Koranen, ble også skjendet ved at Bråten rev ut sider fra den og spyttet på den.

«Pedofreten, krigsherren Mohammed. Ut av Norge med pedofreten! Mohammed har ingenting i Norge å gjøre!», ropte Bråten inn i mikrofonen i det noen fra motdemonstrantene lot seg provosere, tok seg over sperringene og løp fram. De ble raskt overmannet av politiet, ifølge Nettavisen.

«Film, folkens! Film, folkens! Det er islams sanne ansikt», fortsatte hun.

Mindreårige pågrepet

Totalt ble 29 personer pågrepet etter å ha laget opptøyer og gjort hærverk eller gjort forsøk på dette. I tillegg til de elleve som er tiltalt, opplyser Oslo-politiet til Avisa Oslo at det er ilagt seks forelegg.

– Tre av disse er vedtatt, to av foreleggene er ikke besvart og ett forelegg er besvart med «ikke vedtatt». Ytterligere fire saker er fortsatt under etterforskning og fem saker er henlagt, opplyser politiadvokat Guro Enger i en mail til Avisa Oslo.

Flere av dem som ble pågrepet var mindreårige.

Avisa Oslo har vært i kontakt med samtlige av forsvarerne for de tiltalte. De aller fleste opplyser at deres klienter ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet. Et fåtall opplyser at de ikke har snakket med sine klienter om saken, og en forsvarer opplyser om at hans klient kommer til å erkjenne det han er anklaget for.

Kommentarer til denne saken