NB: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har etter publiseringen av denne artikkelen tatt kontakt med Avisa Oslo. Bakgrunnen er at byrådet aldri har planlagt å legge de første fossilfrie sonene til Tøyen og Grønland. I kommunikasjon med Avisa Oslo ble imidlertid dette bekreftet grunnet en misforståelse fra byrådets side av hva Avisa Oslo spurte om, før feilinformasjonen ble godkjent i sitatsjekk. Det er riktige er imidlertid at byrådet kun planlegger å legge de første fossilfrie sonene til bilfritt byliv-området, slik det ble definert 2015-2017 (Oslo sentrums kjerne), får Avisa Oslo opplyst. Her er dette bilfritt byliv-området vist på kart:

– Jeg regner med at de kommer til å be om det. Og da er vi imøtekommende, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

Uttalelsen fra torsdag gjaldt egne soner frie for fossildrevne biler i Oslo og Bergen. Det tydelige signalet ble umiddelbart tatt godt imot av byrådet, som jobber mot at Oslo skal bli en tilnærmet utslippsfri by innen 2030.

– Det er en veldig god nyhet. Nullutslippssoner i byene er et veldig viktig grep for at Oslo kan bli en nullutslippsby, og at det skal bli mer attraktivt å velge nullutslippstransport, sier byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).


Starter i sentrum – aktuelt å utvide

Avisa Oslo har snakket med byråd Berg om hvordan byrådet kommer til å legge opp disse sonene.

Byrådet startet med utredning av sonene allerede i fjor sommer. Kommune har imidlertid mye arbeid foran seg med å snakke med næringsliv, grupper med nedsatt funksjonsevne og andre som vil bli berørt av planene.

Dermed er mye uklart. Det som imidlertid er sikkert er at sonene i første omgang kommer til å bli vurdert der kommunen jobber med bilfritt byliv. Det vil si i Oslo sentrums kjerne, samt Tøyen og Grønland.

– Det vil bli aktuelt å gradvis utvide til større områder etterhvert, men vi starter i sentrum der vi allerede har et av våre viktige prosjekter, opplyser Berg.

Ikke enkeltgater, men områder

Målet er at den første sonen kommer på plass innen 2023.

På spørsmål om hvordan sonene skal utformes, sier byråden at det ikke vil gjelde enkeltgater, men områder. Dermed vil lokale beboere og næringsliv ikke lenger kunne kjøre med bensin- eller dieselbiler her.

Berg kan ikke svare på hva som vil skje med dem som har hybridbiler, og enten jobber eller bor innenfor en fossilfri sone.

Hun viser imidlertid til byrådet skal i samtaler med lokalt næringsliv om hvordan de skal få til en overgang, og at det allerede finnes en rekke støtteordninger. Eksempelvis gir Oslo kommune støtte til bedrifter som bruker el-lastesykler til varetransport og borettslag som legger til rette for ladestasjoner for elbil.

Frykter butikkdød

Der MDG-politikeren Lan Marie Berg mener at fossilfrie soner vil gi bedre luft, mindre global oppvarming og bedre forhold for syklende og gående, er flere partier utenfor byrådet sterkt kritiske til byrådets planer.

FNBs Bjørn Revil har uttalt seg kritisk overfor NRK. Rødts Siavash Mobasheri sier til Vårt Oslo at ordningen vil ramme skeivt og utestenge de som ikke har muligheter til å kjøpe seg elbil, mens Camilla Wilhelmsen (Frp) også er bekymret.

– Man skal huske på at ikke alle bare kan knipse og skaffe seg en ny elbil, sier Wilhelmsen, som frykter at ordningen vil ramme eldre og folk med dårlig råd.

Oslo Frp-gruppelederen frykter også at fossilfrie soner vil gjøre vondt verre for et sentrumsnæringsliv allerede hardt presset av korona.

– Jeg tenker at fjerning av parkeringsplasser allerede har gjort det veldig vanskelig for mange bedrifter. Med fossilfrie soner i tillegg frykter jeg butikkdød i Oslo sentrum, sier Camilla Wilhelmsen til Avisa Oslo.

Tror sonene vil gi mer handel

Da avisa viser til denne frykten overfor byråd Lan Marie Berg, sier hun seg uenig.

– Hvis vi ser på andre byer i Europa, fører bilfrie soner i sentrum tvert imot til mer handel og aktivitet, sier Berg, og viser til forskning fra Transportøkonomisk Institutt, som NRK tidligere har omtalt.

Byråden peker også på en bylivsundersøkelse fra 2014. Den viser at kun en liten del av handlende i sentrum brukte bil allerede før dagens byråd begynte å kutte ned på parkeringsplasser.

Berg kjøper heller ikke at de bilfrie sonene vil ramme de med dårligst råd.

– De med dårligst råd i Oslo kjører ikke nødvendigvis bil. De går og bruker kollektiv, og bilfrie soner vil bidra til mindre trafikk, mindre køer for busser og at vi kan ha bredere fortau, sier Lan Marie Berg.

Avfeier Høyre-bekymring

En som ikke er negativ til selve ideen om fossilfrie soner, er Høyres Nicolai Øyen Langfeldt.

Nestlederen i samferdsels- og miljøutvalget mener at sonene kan være et veldig viktig virkemiddel for å få næringstransport over på fornybare løsninger. Samtidig er han skeptisk til om byrådet kommer til å gjennomføre ordningen på en god måte.

– Det er fornuftig å benytte det i deler av indre by. Det jeg frykter er at de vil utvide det til å gjelde større deler av byen, og at folk i praksis kan bli stengt inne med bilene sine, sier Langfeldt til Avisa Oslo.

Lan Marie Berg svarer at også Høyre stemte for at Oslo skulle bli en nullutslippsby innen 2030.

– Derfor håper jeg at de er klare for å ta i bruk virkemidler for å nå det målet. Hvis ikke er det skuffende, sier Berg, som tilføyer at hvis Oslo skal være en nullutslippsby, kan ikke bare sentrum være utslippsfritt.

På spørsmål om hva det målet betyr for hvor de fossilfrie sonene skal være, sier Berg følgende om det videre arbeidet til byrådet:

– Vi starter i en mindre sone, og kommer gradvis til å jobbe for å utvide den sonen, men må se på hvordan vi skal løse det og høre med staten om hvilke muligheter vi har.