Gå til sidens hovedinnhold

Her holder bilene på å krasje. I dette krysset avverger trikkeførere kollisjoner hver eneste dag

Legg merke til bilene midt i krysset. Én av bilene har ikke grønt lys og burde ikke stått tvers over trikkeskinnene. Men nok en gang holder det på å gå galt i Bjørvika.

Denne gang er det to personbiler som holder på å krasje. En åpenbart forvirret bilist blir stående igjen tvers over trikkelinja idet trafikken i Dronning Eufemias gate får grønt lys. Nok en gang holder det på å smelle i det komplekse lyskrysset i Bjørvika.

Denne gangen går det bra, fordi føreren i den svarte bilen tuter lenge og gjør bilisten i den sølvfargede bilen oppmerksom på hvem som tross alt har retten på sin side.

Siste uka i mai smalt det to ganger i dette lyskrysset.

Avverger kollisjoner

– Vi avverger uhell her hver eneste dag, det er viktig å huske på. Vi har godt utsyn fra førerplass. Men noen ganger skjønner vi at dette ikke går. Det er en spesiell følelse, sier Iver Gård, nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Avisa Oslo møter ham og lederen i foreningen, Tore Andreas Elton, på stedet. Snart sju år etter åpningen av Bjørvikas hovedgate, som ifølge Aftenposten kostet 13.000 kroner per centimeter, er antall personskader på vei ned. Men fortsatt har ikke trafikken «satt seg» helt. Misforståelser oppstår, folk er opptatt med sitt:

– Bussførerne, trikkeførerne, varebilsjåfører, taxisjåfører – alle har tidspress, sier trikkefører og tillitsvalgt Tore Andreas Elton. Legg til gående med øretelefoner, elsparkesyklister, syklister og privatbilister, så har du trafikkbildet trikkeførerne skal forholde seg til her nede.

– Øreplugger, telefoner – folk bruker rett og slett ikke øynene sine, sier Gård til AO. Trikken må kjøre ekstra varsomt på grunn av utformingen, sikten og alle de ulike trafikantene.

Kaotisk trafikkbilde

Da Dronning Eufemias gate ble planlagt, skulle alle trafikantgrupper ivaretas. Privatbiler ble tillatt for å kjøre mot Oslo Sentralstasjon eller østover og videre ut mot både E6 og E18. Problemene ble så mange at veivesenet måtte forby privatbiler i rushtiden mellom 07-09 og 15-17 for å få bussene frem.

Syklistene fikk så smale sykkelfelt at det var farlig på to hjul. Én syklist har mistet livet i gaten.

Alle som er involvert i dette, busselskapene, Trikken, kommunen, veivesenet og politiet må møtes for å ha et fokus på situasjonen her nede. Vi snakker om dette daglig, sier tillitsvalgt Elton. Det er et ekstremt fokus på sikkerhet hos oss, sier Elton.

– Her krever det mer oppmerksomhet på linja. Det er en strekning vi regner som teoretisk farlig strekning på grunn av alle krysningspunktene og veldig mye folk som ikke følger med, sier Gård.

Nylig krevde trikkeførerne at det skulle kuttes greiner på trærne slik at sikten inn mot lyskryssene ikke skulle hindres. Det første en trikkefører møter mot et kryss, er gangfelt, og hvor de ofte opplever gående på rødt lys.

Nedgang i ulykker

Til tross for to uhell den siste tiden, viser statikken for Sporveien Trikken at antall ulykker og uhell totalt sett går ned.

Dette har skjedd i Dronning Eufemias gate hittil i år

To personer er skadet hittil i år i Dronning Eufemias gate. De materielle skadene har vært store.

  • 14. januar 2021: Fotgjenger påkjørt av trikk. Kvinne kjørt sykehus med antatt brudd i arm. Skjedde tidlig på morgenen.
  • 22. februar 2021: Bil mot trikk. Bilen kjørte parallelt med trikken før føreren svingte inn foran trikken. Bilfører ble anmeldt. Skjedde tidlig på morgenen.
  • 9. april 2021: Bilfører til sykehus etter sammenstøt med trikk. Svingte inn foran trikken etter å ha kjørt parallelt med den.
  • 25. mai 2021: Bil mot trikk. Bilen krysset foran trikken i Nylandsveien/DEG. Ingen personskade.
  • 31. mai 2021: Trikk mot buss. Bussen krysset foran trikken. Ingen personskader.

– Siden vi startet kjøring i Dronning Eufemias gate i oktober 2020, har vi registrert 18 hendelser totalt. Noen av disse dreier seg ikke om ulykker mellom trikk og andre trafikanter, men om uhell hvor andre har kjørt inn i «grøntanlegget» til trikken og blitt stående fast og sperre skinnegangen, eller fotgjengere som har gått inn i siden på trikken. De øvrige hendelsene har varierende årsak og plassering på strekningen. Av de 18 registrerte hendelsene er det imidlertid flest hendelser – en tredjedel – som dreier seg om ulykker hvor motparten har kjørt mot gjeldende skilting i området, sier fungerende kommunikasjonssjef Ina Helen Østby i Sporveien.

Hun sier Sporveien vil følge nøye med på utviklingen i trafikkbildet i området og spille inn forslag til tiltak til andre ansvarlige aktører der det er naturlig.

Les også

Kvinne påkjørt av trikk – fraktet til sykehus

Les også

Sammenstøt mellom bil og trikk i sentrum

Les også

Kollisjon mellom trikk og bil i Dronning Eufemias gate – sjåfør til sykehus

Les også

Trafikkuhell mellom bil og trikk i Bjørvika

Kommentarer til denne saken