– Dette handler om vanlige folk og bedrifter som er i ferd med å gå overende.

Det sa Hoksrud om bakgrunnen for forslaget fremmet av Hoksrud selv, Oslo-politikeren Christian Tybring-Gjedde og flere andre Frp-stortingspolitikere. Konkret foreslår Frp følgende:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene selv avgjør om det skal kunne tillates alkoholservering i forbindelse med matservering, så lenge det er strenge smitteverntiltak».
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at skjenkesteder forplikter seg til å opprettholde avstand og begrensninger i antall gjester».

MDGs Oslo-politikere Rauand Ismail og Rasmus Hansson har også kommet med et forslag om å oppheve skjenkestoppen.

– MDG ba allerede før jul at full skjenkestopp ble erstattet med lokale, fleksible løsninger. Nå haster det, for bransjen melder om at mange arbeidsplasser er i ferd med å ryke, sa Hansson nylig til NTB.

Den aktuelle saken behandles i morgen på Stortinget. Avisa Oslo kommer tilbake med mer.

Smittetopp

Det ligger ikke an til flertall for forslagene om umiddelbar opphevning av den nasjonale skjenkestansen.

Forslagene kommer på et tidspunkt der smittetallene i Oslo og landet er stigende. Tirsdag ble det registrert 7921 coronatilfeller i Norge.

Det har aldri blitt registrert et høyere dagstall - og 1.771 nye koronasmittede i Oslo er også en rekord.

Bakgrunnen for at skjenkestoppen ble innført, var at FHI vurderte grepet som smittebegrensende på et tidspunkt der det var stor usikkerhet rundt konsekvensene omikron-varianten kom til å ramme Norge og helsevesenet.

Samtidig har tiltaket rammet utelivet hardt. Flere utesteder og restauranter i Oslo har stengt grunnet skjenkestansen.

- Konsekvensene er enorme

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, har tidligere regjeringen har forståelse for at skjenkestoppen er inngripende for næringen, men at det er nødvendig fordi folk passer mindre på seg selv og andre når de drikker.

I forslaget setter imidlertid Frp spørsmålstegn ved forskningsgrunnlaget for om skjenkeforbudet har en reduserende effekt på smittespredning.

- Dessverre er det lite faglig grunnlag bak det nasjonale skjenkeforbudet på restauranter, mens konsekvensene av tiltakene er enorme.