Partiet vil senke fartsgrensen helt ned til 20 kilometer i timen. Det er så lav hastighet at ikke engang Vegdirektoratet har fartsgrensen i sine egne kriterier – altså er det en fartsgrense som ikke eksisterer i Norge.

Bakgrunnen for forslaget er at kommunen har rensket bort rundt 150 parkeringsplasser som skviset bussene og vanskeliggjorde tilgjengeligheten for myke trafikanter.

Nå som gater er ryddet og blitt oversiktlige, har beboerne varslet om et nytt problem.

Fart og råkjøring

– Folk reagerer på at det er blitt høyere hastigheter på Kampen etter omleggingen. Nå som framkommeligheten er blitt så god, er det noen som ser sitt snitt til å drive med råkjøring, forteller Emil Alnæs i MDG Gamle Oslo.

Han møter Avisa Oslo sammen med lederen av Kampen vel – som er kontaktet av mange beboere om problemet.

Alnæs i MDG er blitt fortalt om hastigheter opp mot 60 kilometer i timen, men påpeker at det er basert på opplevelser fra folk som bor i et område hvor de er vant med lave hastigheter.

– At det er noen som har kjørt 50 km/t i 30-sonen er hevet over tvil, vurderer lederen av Kampen vel, Tommy Grotterød.

Mange er bekymret

Han understreker at velet ikke har tatt stilling til MDGs forslag om 20-sone, men legger til at de er for fartsreduserende tiltak.

– Det er mange med små barn som er bekymret for den økte farten. Samtidig ser vi at mange av tiltakene som er gjennomført – som bredere fortau og fjerning av parkeringsplasser – har gjort gatene mer oversiktlige og mer framkommelig. Det har skjedd mye positivt, men har ført med seg at noen kjører for fort, sier Grotterød.

– Hvordan ser dere på at dette ble en effekt av å fjerne parkeringsplasser, Emil Alnæs?

– Til en viss grad vet i at når vi slipper opp, blir det høyere fart. Noe høyere fart var også målet for bussene. Så gjelder det å finne riktig sjikt. Før var det dårlig framkommelighet og så er det blitt for høy hastighet hos noen. Så får vi prøve å justere oss inn på noe som er bra og folk liker.

– Forutså dere dere denne utviklingen?

– Ikke i de hastighetene som vi har hørt om nå.

MDG-politikeren viser til at det er fartsgrense 20 utenfor Forsand kirke i Sandnes og har dermed tro på muligheten til å få dette til Oslo. Forsand kirke bekrefter, men påpeker at fartsgrensen gjelder for et kort gatetun med brosten mellom kirken og kirkegården.

Blandet mottakelse

Med denne innledningen presenterte Alnæs forslaget på Kampens Facebook-gruppe: «Skal jeg tippe så er det en god del av dere som kommer til å like forslaget, og noen av dere som kommer til å mene at vi er helt tjukke i hue.».

Mottakelsen har som ventet vært blandet. Flere stiller spørsmål ved om fartsgrensen er nødvendig prioritering og om det vil fungere.

Men en far og hans datter på trehjuls sparkesykkel setter pris på initiativet.

– Jeg er redd for biler, hører vi Lucy Lovell Talnes (4) si til faren, før vi stopper dem og forteller om forslaget.

– Jeg er enig i at det er behov for tiltak og synes noen kjører altfor fort, særlig på nedsiden av Kampen, sier Robert Goldstone.

Lunkne politikere

Avisa Oslo har loddet stemningen for 20-sone blant flere politikere i bydelsutvalget. Det fremstår høyst usikkert om MDG vil få gjennomslag.

– Forslag for trafikksikkerhet er alltid bra, men samtidig må vi være realistisk om hva som fungerer, mener Frps Kjell Johansen i bydelsutvalget.

Han bemerker at han mente høyere fart kunne bli konsekvensen allerede da det ble bestemt at parkeringsplassene skulle bort.

– Hver gang MDG foreslår noe, tror jeg folk føler at det de egentlig forslår er å fjerne bilen helt. Hvis det kommer gode forslag, er det ikke noe galt i det. Men det går an kanskje an å komme med mer konstruktive forslag. Å sette ned fartsgrensen til 20 har jeg liten tiltro til at vil fungere, fortsetter han.

Også Frps tradisjonelle motstandere har politikere som virker lunkne til forslaget.

– Jeg ser at del av begrunnelsen er at mange som ikke overholder 30 km/t. Jeg tror ikke at det blir bedre overholdt ved å sette ned fartsgrensa, sier Olaf Svorstøl i Rødt.

– Vi er for tiltak som kan øke trafikksikkerheten, men tenker at det ikke er hva som står på skiltet som er avgjørende. Om det er 30 eller 20, er det allerede i dag et problem at folk kjører fortere enn på skiltene, sier Mats Kvaløy-Bjørbekk i Ap.

Høyres Tjeran Tham Vinje melder seg også kritisk til forslaget.

MDGs Emil Alnæs understreker at de også legger opp til andre fartsreduserende tiltak enn nedsatt fartsgrense, for eksempel innsnevringer i veibanen.

– Vi ønsker dialog med Kampen vel og beboerne i området egnede tiltak, sier han.

Saken skal opp i bydelsutvalget i Gamle Oslo 10. desember.