– Studentsamskipnaden i Oslo ivaretar ikke studentenes velferd, sier student Merita Fjetland (24).

Sammen med Nina Arnesen (25) står hun bak underskriftskampanjen #Reduserhusleia, som nå har nærmere 2000 underskrifter.

Mandag kveld er de to jentene blant 40 studenter som går sammen om en plakataksjon i alle Studentsamskipnaden i Oslos (SiO) studentboliger.

To krav til skipnaden

Fjetland og Arnesen forteller at de har fått hjelp av aktivistkollektivet Reduser Husleia, som Avisa Oslo tidligere har omtalt, til å arrangere en aksjonsdag.

På plakatene er det en QR-kode som folk kan skanne for å skrive under på kampanjen.

Oppropet innebærer to krav til studentsamskipnaden:

– Vi krever at SiO tar sin oppgave å sikre studentvelferden på alvor ved å redusere husleia, og vi krever at studentene får innsyn i skipnadens budsjett, og reell påvirkningskraft på SiOs pengebruk, sier Merita.

De to jentene er frustrerte over studentsamskipnaden, og særlig hvordan organisasjonen har håndtert koronakrisen:

– SiOs mandat er å sikre studentvelferden i Oslo. Det har de ikke klart tilstrekkelig under pandemien, sier Arnesen og forklarer:

– Pandemien rammet studentene hardt. Husleiene i studentboligene ligger allerede tett opp mot det man får i støtte og lån. De aller fleste studenter må jobbe ved siden av – typisk i servicejobber man ble permittert fra da nedstenginga var et faktum.

Uten inntekt

Studenter har ikke rett til ytelser fra det offentlige som dagpenger, og permitterte studenter ble dermed stående uten nødvendig inntekt.

– Nå må SiO ta studentenes situasjon på alvor, og blant annet redusere husleia frem til regjeringen kommer en forsvarlig krisepakke for studentene, legger Fjetland til.

Leien på studentboligene stiger normalt med tre prosent hvert år. I 2020 droppet SiO denne økningen, men Fjetland og Arnesen mener at det ikke er godt nok:

– SiOs boliger ligger under markedspris, men ikke med mye. Her svikter SiO studentene, og fra forrige måned økte til og med husleia med tre prosent.

Saken fortsetter under bildet.

Avslutter studier og flytter

SiO ønsker ikke å redusere husleien.

– Vi syns det er uheldig å prioritere en mindre gruppe av Oslos studenter som allerede har en gunstig bolig, sammenlignet med dem som er henvist til det private markedet, sier styreleder Jonas Virtanen.

Virtanen viser til studiefinansiering er et nasjonalt ansvar, og peker frem mot tiltakspakken for studenter som skal behandles av Stortinget i februar som en løsning.

Fjetland er uenig med skipnaden i dette bare vil gagne en liten gruppe:

– Mange studenter som ikke bor i studentboliger har også underskrevet oppropet. Dette er folk som enten har vært studenter eller skal bli studenter, og studenter som har måttet avslutte studier og flytte hjem under koronapandemien, sier hun.

Fjetland mener det er trist at SiO ikke tar ansvar når studenter havner i en sånn situasjon:

– Hvis disse studentene hadde hatt mulighet til å bo i en billigere studentbolig, kunne de kanskje blitt i Oslo og fullført studiene sine.

Aktivistene har sett seg lei av en studensamskipnad som de mener ikke oppfyller sitt mandat om å sikre studentenes velferd.

– Boligmarkedet i Oslo er beintøft for studenter. SiO kan bidra til et mer rettferdig boligmarked ved å redusere husleia, sier Fjetland.

Hun legger til at det ikke er alt:

– Denne kampanjen har tydelig vist at SiO ikke hører på studentene. Derfor krever vi samtidig en mer demokratisk studensamskipnad: Studentene må få innsikt i hvordan SiO forvalter sine penger, i tillegg til en større grad av reell påvirkning.

Mener studentene har innflytelse

Styreleder Virtanen er uenig i aksjonistenes fremstilling:

– Slik jeg ser det har studentene allerede innsyn og innflytelse over SiOs pengebruk. 5 av 10 styremedlemmer i SiO er valgt av studentene sitt demokratiske organ Velferdstinget i Oslo og Akershus, sier han og legger til at studentenes tillitsvalgte har fullt innsyn i SiOs styringsdokumenter.

– Vi er helt enig i at studentene må ha innflytelse over hvordan SiO styres og hvordan midlene prioriteres, avslutter Virtanen.