Henrik Raustøl er ansatt som Oslo kommunes ombud mot mobbing. Ansettelsesutvalget bestod av ordfører Marianne Borgen (SV), Eivor Evenrud (A) og Mehmet Kaan Inan (H).

– Mobbeombudet er en svært viktig stilling for Oslo kommune og for barn og unge både i barnehagene og skolene. Henrik har en dyp faglig kunnskap og mye erfaring med rådgiving og samtaler med både barn og voksne. Hans bakgrunn fra spesialpedagogikken og arbeidserfaring fra ulike skoler, samt Pedagogisk-psykologisk tjeneste, gjør at han har god forståelse for barn og unge og deres behov for et trygt og godt miljø, sier ordfører Marianne Borgen, som ledet ansettelsesutvalget.

Henrik Raustøl kommer fra stilling som sosiallærer ved Brynseng skole, og sier at han takker for tilliten gjennom en pressemelding fra Oslo kommune:

– Jeg ser frem til å samarbeide med alle dem som jobber hardt i barnehage og skole, og i støttesystemene rundt barna, for at alle barn og elever skal ha det trygt og godt hver dag. Også er kanskje den viktigste delen av jobben å være en støttespiller for de som ikke har denne opplevelsen. Det ser jeg også frem til. Det er barna som eier sin opplevelse av hvordan de har det og vi voksne eier ansvaret for at det skal oppleves bra, sier Henrik Raustøl.

Raustøl starter i stillingen 1. juni og er ansatt i en åremålsperiode på seks år. Han tar over etter Kjerstin Owren som var Oslos første mobbeombud.

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker. Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være elever eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere.

Les mer her: