Tirsdag ettermiddag er Rosenkrantz' gate steng av for trafikk. Samtidig er det yrende liv utenfor London pub: Mange har kommet for å se når de første strøkene med regnbuemaling legges i Rosenkrantz' gate.

En av dem er stamgjest Henning Sebastian Jahre.

– Dette er en stor dag, sier han.

Natt til 25. juni ble to personer skutt og drept og flere titalls personer skadet under en masseskyting utenfor baren hvor Jahre har vært stamgjest i mer enn tretti år. Masseskytingen rammet det skeive miljøet hardt, og Oslo Pride ble avlyst.

I etterkant av hendelsen, har Oslo kommune mottatt flere henvendelser om personer som ønsker at Rosenkrantz' gate skal males i regnbuefarger.

Tirsdag har endelig dagen kommet.

Et område hvor alle er velkomne

– Mange har slitt etter terroren, å få en varig, synlig markering som viser at dette er et skeivt og åpent område hvor alle er velkomne, det gjør noe med tryggheten til folk, sier Jahre og legger til:

– Jeg har vært i miljøet i 32 år, i mange av dem var jeg usynlig, men nå er jeg veldig glad for å synes. For å bli akseptert, tror jeg det er viktig å også være synlig. Vi vil vise det store mangfoldet i det skeive miljøet.

Jahre bruker ordet «historisk» for å beskrive følelsen:

– I dag er historisk. Det har aldri skjedd i Norge at man har etablert en varig regnbuegate. Dette viser at Oslo skal være en trygg by, selv om ting kan skje.

– Et tydelig signal

– Dette er et tydelig signal om hva slags by vi vil ha. Med dette viser Oslo kommune at den byen vi vil være er en by med mangfold, hvor alle få være den de er og bli forelska i den de vil, sier styreleder i Oslo Pride, Dan Bjørke.

Oslo Pride er glad for timingen: Lørdag skal endelig Pride markeres i Oslo, og paraden skal gå forbi Rosenkrantz' gate.

– Jeg tror det har stor betydning å dekke en hel gate i regnbuefarger, og det er viktig nå. Selvsagt må det komme politiske tiltak etter slike hendelser, og det jobber vi alltid for, men akkurat nå er de t viktig å ha et tydelig motsvar til det som skjedde 25. juni, sier Bjørke.

Han legger til at han håper fargene vil få bli i lang tid fremover.

Ingen «sluttdato»

Det bekrefter Marianne Koller i Bymiljøetaten, som har fått bestillingen fra byrådet om å gjennomføre arbeidet. Ifølge Koller, har de belaget seg på å gjøre vedlikeholdsarbeid av fargene i flere år fremover. Bymiljøetaten har ikke fått noen «sluttdato» for prosjektet.

– Vi bruker termoplast. Både fordi det er relativt holdbart, men også fordi det gir de klareste fargene. Det er viktig i denne saken, sier Koller og legger til:

– Det har stor symbolsk verdi. Jeg tror denne markeringen gjør et sterkt inntrykk. Det er ikke en liten og bortgjemt markering, og det er noe som er varig.

Gaten vil bli malt i regnbuefarger på strekningen mellom Per på hjørnet, forbi London pub og frem til Eilefs Landhandleri. Arbeidene vil skje på kvelds-/nattetid og omkjøring vil bli skiltet. Målet er at gaten skal være ferdigmalt til Pridemarkeringen lørdag.