– Vi er interessert i å forstå hvordan byrådet deler informasjon internt. Vi har fått vite, og fått bekreftet av både Lan Marie Berg og Raymond Johansen, at han ble informert først 16. mars, sier Sandkjær til Avisa Oslo.

Lørdag sendte de en innsynsbegjæring til byrådsavdeling for miljø og samferdsel om et møtereferat fra et møte hvor Raymond Johansen ble informert om milliardsprekken.

– Vi vil gjerne ha referat fra det møtet. Vi har bedt om det, men har fått vite at det får vi ikke, sier Sandkjær.

Dokumentet er unntatt offentlighet med referanse til at det er laget for intern saksforberedelse.

Kampen for å få utlevert referatet fortsetter.

– Ifølge offentlighetsloven: Hvis tre stemmer i et folkevalgt organ ber om det, skal det mer til for må holde det hemmelig. Nå har FNB, Høyre og Frp fulgt opp vårt innsynskrav. De tre har bedt om innsyn i referatene.

Sentepartiet har også bedt om innsyn i et referat fra møtet hvor finansbyråd Einar Wilhelmsen ble informert om overskridelsene. Det er ikke kjent når dette møtet skal ha vært, men Sandkjær ser det som helt usannsynlig at han ikke er blitt informert.

– Vi regner med at det har funnet sted et møte med finansbyråden, men ikke fått bekreftet dato for når Einar Wilhelmsen ble informert.

Avisa Oslo var tirsdag morgen i kontakt med byrådsavdeling for miljø og samferdsel for en kommentar. De fikk frist til klokken 11.00 med å svare, noe de ikke har gjort.