Jeg er enig i mye av det Hekneby og Marcussen fra Oslo Unge Høyre skriver. Vi er helt avhengige av at flere velger yrkesfag i Oslo, og det er helt avgjørende at yrkesfagelevene får læreplass.

At det mangler politiske tiltak fra byrådet for å gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag er jeg derimot helt uenig i.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Byrådet har de siste årene satt inn en rekke tiltak for å gjøre yrkesfag mer attraktivt, blant annet kompetanseutvikling hos yrkesfaglærerne, og styrket samarbeid mellom bedrifter og skoler. Det har gitt resultater. Siden 2016 har andelen av elevene som søker yrkesfag økt med fem prosentpoeng.

Vi har sørget for at elever (som møter noen minstekrav til karakterer og fravær) i en rekke fag er garantert lærlingplass. I fjor hadde vi det beste resultatet noen gang: 84 prosent av de aktive søkerne fikk tilbud om læreplass. Rundt 98 prosent av søkerne er enten i lære eller i et kvalifiserende Vg3-løp.

Les også

En gammeldags fordom om yrkesfag

Alle utfordringer er ikke løst

Innen noen fag er det mangel på læreplasser. Byrådet har nylig gitt formelle føringer til alle kommunens virksomheter om at de er forventet å ta inn flere lærlinger. Vi jobber også med en større kartlegging, og skal legge fram en sak til bystyret om lærlinger og læreplasser i Oslo.

Hekneby og Marcussen skriver at byrådet har fjernet det kommunale lærlingtilskuddet, og at det har ført til at bedrifter ikke lenger får tilskudd fra kommunen. Det blir feil. Det kommunale tilskuddet har kun gått til kommunens egne virksomheter. Alle bedrifter som har lærlinger får tilskudd fra staten og dette tilskuddet har økt betraktelig de siste årene.

Å gjøre yrkesfag attraktivt handler vel så mye om arbeidsforholdene i den bransjen ungdommen skal ut i. Derfor setter Oslo kommune svært strenge krav til alle som skal levere varer og tjenester til oss, blant annet bruk av faste ansettelser, en høy andel faglærte håndverkere og at det benyttes lærlinger.

Å få ungdom til å velge yrkesfag er ikke nok. De må møtes av et skikkelig og godt arbeidsliv. Jeg kan love at vi skal fortsette å løfte yrkesfagene i Oslo, og gjøre alt vi kan for at alle som ønsker det får lærlingplass.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Det holder ikke å bare snakke varmt om yrkesfag, Raymond

Les også

Hun hadde pyntet huset og kjøpt nye gardiner. Men ingen kom på besøk

Les også

«Pass på, du blir kansellert av woke-aktivistene» 

Les også

Oslo-restauranten slår på krigstrommene og maner til strid