Oslo universitetssykehus (OUS) har brutt loven, skriver Statens helsetilsyn i en rapport, ifølge NRK.

Ifølge kanalen har tilsynet konkludert med at flere kritikkverdige forhold har kommet fram. Sykehuset på Gaustad kan ha brutt seks lover og en forskrift:

  • Mangelfulle rutiner for oppfølging av positive rustester.
  • Manglende systemer for varsling mellom sikkerhetsavdelingen og politi.
  • Hans voldspotensial ved rus ble ikke brukt i risikohåndteringen.
  • Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) ville avvikle planen om egen bolig, men OUS omgjorde beslutningen.
  • Da pasienten var på LDS, ble fornærmede i saken han var domfelt i, varslet før permisjon. Det skjedde ikke etter overføringen til OUS.

33-åringen ble skutt av politiet 9. november i fjor, og han døde senere av skadene. Han var på planlagt overnattingspermisjon fra Gaustad, til tross for at han var dømt til tvungent psykisk helsevern.

33-åringen hadde høye nivåer av kokain i blodet da han gikk til angrep med kniv på Bislett. Han hadde ruset seg under tidligere permisjoner, ifølge tilsynsrapporten.

Statens helsetilsyn mener Oslo universitetssykehus (OUS) manglet forsvarlige rammer for pasientbehandling og samfunnsvern.

– Vi er et sykehus og vår oppgave er pasientbehandling. Så det er en avveining og hensyn til samfunnsvern og den enkelte pasient, sier klinikkleder Petter Andreas Ringen ved Oslo universitetssykehus.

Les også

Nevøen hennes Rustam (33) ble skutt og drept på Bislett. Her bryter tanta sammen: – Han var sønnen min