– Mange av oss har begynt å håndhilse igjen etter å ha brukt albue, hånd til hjertet, nikk og smil i halvannet år. Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket og gå tilbake til den smittefrie måten å hilse på, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse fredag.

– Det koster oss lite, men det vil hindre spredning av smitte, sier hun.

Hun sier også at mange i disse dager ikke holder seg hjemme når de er syke, og at det har ført til at korona og andre virus sprer seg raskt i befolkningen.

– Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og et stadig større press på helsetjenesten. Det kan i løpet av kort tid føre til at vi må innføre strengere nasjonale tiltak for å stoppe smittespredningen. Nå må du holde deg hjemme når du er syk, sier hun.

Håper på normal jul

På spørsmål fra Dagbladet om vi kan vente oss en julefeiring uten begrensninger på antallet som samles, svarer helseministeren at hun håper på en normal julefeiring.

– Vi er innstilt på å følge situasjonen nøye og ikke nøle med tiltak dersom vi tror at det kan ha god effekt. Vi ønsker oss alle en trygg og god jul hvor vi kan samles og være sammen, sier Kjerkol.

– Vi håper at innstrammingene vi gjør i dag og gjorde i forrige uke – og også at vi får fart på vaksinasjonen særlig for de mest utsatte – kan gjøre at vi kan ha en normal julefeiring. Men vi følger dette fra dag til dag og uke til uke, fortsetter hun.

Alle innreiser må registreres

Fredag ble det også klart at regjeringen skjerper innreisetiltakene og kontrollen ved grensene. Da må alle registrere seg før de reiser til Norge - det gjelder også nordmenn. Det blir også mer testing på grensa.

Samtidig åpner de for at alle kan reise inn til Norge på samme måte som før pandemien, gitt at de oppfyller kravene.

– Alle som oppfyller utlendingslovens krav om innreise får anledning til det. Men det er fortsatt grunnlag for å bortvise utlendinger som ikke overholder kravene, og også nordmenn kan bøtelegges eller anmeldes dersom de ikke oppfyller kravene, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse.

– Når du registrerer deg, får du en bekreftelse som du kan bli bedt om å vise fram i kontroll. Politiet gjennomfører vanlig innreisekontroll for land utenfor Schengen og kan kontrollere om man oppfyller pliktene til registrering, test og karantene, sier Mehl.

Karantenehotell videreføres som et tilbud til de som ikke har egnet sted å oppholde seg under innreisekarantenen.