– Det er gode nyheter som kommer fra Danmark og andre land nå. Danmark ligger noen uker foran oss, og vi følger tett med på valgene de gjør i forbindelse med tiltak og lettelser.

Det uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Avisa Oslo.

Uttalelsene kommer etter byrådsleder Raymond Johansen, MDG-stortingspolitiker Rasmus Hansson og Venstre-leder Guri Melbys krav om gjenåpning. I Danmark kommer de til å åpne helt den 1. februar.

Kjerkol sier at regjeringen har god kontakt med sine danske kollegaer, men presiserer samtidig:

– Vi er mange som kjenner noen som er smittet nå, og flere vil det bli i ukene framover. Det høye smittenivået i samfunnet vårt vil gå utover bedrifter og velferdstjenester.

Deretter fortsetter hun:

– Likevel mener vi det er riktig å gå i retning av å gjøre betydelige lettelser nå. Årsaken er at tallene for antall innleggelser er stabile, og få blir alvorlig syke. Samtidig får vi rapporter og beskrivelser, fra blant annet FHI, som gjør oss trygge på at økte lettelser er riktig vei å gå. FHI og Helsedirektoratet vurderer nå dagens tiltaksnivå og innretning på tiltak.

Videre viser Norges helse- og omsorgsminister til at regjeringen har nedsatt en Steinar Holden-ledet ekspertgruppe for vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser av smitteverntiltak.

– Denne gruppen gjør nå også en vurdering av tiltaksnivå og innretninger på tiltak og vil gi råd til regjeringen. Det er viktig å vurdere tiltakene samlet, og ikke kun ett og ett tiltak. Det skal regjeringen gjøre tidlig neste uke, sier helseministeren.

Der Venstre-leder Guri Melby etterspurte raskere lettelser enn 1. februar, sier Kjerkol at lettelsene blir kommunisert ut på en pressekonferanse i neste uke. Det nøyaktige tidspunktet er uklart.

– Samtidig vil det fremdeles være behov for å beholde noen enkle tiltak for å unngå at for mange blir syke samtidig. I en normal influensasesong forventer vi at 20 prosent blir smittet. Her forventer vi at egentlig at de fleste skal bli smittet – derfor bør vi alle være med å ta ansvar for at vi ikke blir smitta samtidig, sier Ingvild Kjerkol.