(Oslodebatten)

Avisa Oslo kjenner identiteten til skribenten. Vedkommende ønsker å være anonym.

Disse historiene må selvfølgelig tas på alvor, det er disse enkeltmenneskenes opplevelse. Når det er sagt forstår jeg ikke hvorfor det er så nødvendig å gå ut i media. Hva vil man oppnå?

Noen vil rope ut sin fortvilelse, hvilket er forståelig, men det er ikke veldig konstruktivt. Hvert oppslag i media medfører at vi får pasienter og pårørende som kommer til oss med skepsis og engstelse, og vi bruker masse tid på å trygge dem på at de kommer til å få det fint hos oss.

Våre ledere på Ullern Helsehus jobber knallhardt med rekruttering og kompetanseheving. Det er bare det at det ikke finnes kompetent og kvalifisert personell å ansette. Særlig ved korttidsfravær er det ekstremt utfordrende å få inn kompetente vikarer.

Vi vil gjerne at pasienter og pårørende snakker med oss om uheldige forhold mens de er hos oss, slik at vi har en mulighet til å rette på det.

I stedet for å klage, kan ikke dere pårørende hjelpe oss?

Hvis man føler det nødvendig å sende en klage etter et opphold på Ullern Helsehus, så vær så snill og send den til byrådet ved Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen. Det er de som har ansvar for budsjetter og rammebetingelser, ikke vi ansatte eller ledelsen ved Ullern Helsehus.

LES OGSÅ:

Les også

Forholdene på Ullern Helsehus virker forverret. Vi ble forsikret om at alt var bra

Krisen i eldreomsorgen har truffet oss nå. Den innebærer at vi som helsearbeidere bare kan ivareta det helt essensielle som mat, medisiner og stell. Fysioterapeutene må prioritere hardt hvem de rekker å trene med.

I stedet for å klage, kan ikke dere pårørende hjelpe oss?

Hjelp oss med å barbere og klippe negler, vanne blomster og rydde på rommet. Gå en tur i gangene eller ut når du er på besøk. Hjelp oss med å få i pasientene nok mat og drikke. Kjøp inn og frist med godbiter du vet din kjære er glad i. Sørg for at de får i seg masse mens du er der, så skal vi følge opp resten av døgnet.

Under korona-pandemien var det en dugnadsånd. Det trenger vi fremover i eldreomsorgen. Det offentlige kan ikke dekke alle pasienter, beboere og hjemmeboendes behov. Her må vi alle på banen. Alle yrkesgrupper på Helsehuset, dere som pårørende og alle andre.

Ikke minst alle dere som er aktive og kritiske i kommentarfeltet. Dere er hjertelig velkommen til å komme og bidra som frivillige.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Det som aldri kommer frem i media

Vi ansatte lei oss, men også veldig slitne og frustrerte. Vi har nok en koronabølge blant ansatte og personalet. I tillegg skal vi stå i denne bølgen av klager og misnøye. Det er tungt å være på jobb om dagen.

Ullern Helsehus er som jeg ser det et så fint sted å jobbe og være pasient. Engasjerte og dedikerte medarbeidere strekker seg langt og lenger enn langt for pasientene. Vi har 24 korttidsplasser, vi skriver ut og får inn 4-6 pasienter i uka. De aller fleste er takknemlige og glad, og har hatt gode opphold hos oss. Det kommer aldri frem i media.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Far tok på det nakne håndleddet og sa «borte». Klokken var borte

Les også

Avdelingen på Ullevål der himmel og helvete møtes

Les også

Det var en grunn til at det var to pakker under treet, og ikke et berg av gaver

Les også

Hvem blir aktivistenes neste offer?