Norge har i praksis hatt stengte grenser for innreise, og dette har en varighet til 28. februar. Under pressekonferansen onsdag kunne ikke regjeringen anslår hvor lenge innreiseforbudet vil vare.

Avisa Oslo har omtalt konsekvensene det har fått for enkeltpersoner, noe regjeringen har fått krass kritikk for.

Det ble ikke bedre av at justisminister Monica Mæland (H), som er ansvarlig for landets grenser, tviholder på nødvendigheten med å holde grensene stengt for alle som ikke har en særlig grunn for innreise. Norske statsborgere og personer bosatt i Norge kan fortsatt reise inn.

Men alle som har kjærester i utlandet må vente enda lenger på å få se sine kjære. Dette inkluderer gravide Thea Grøgaard på Sagene, som Avisa Oslo tidligere har fortalt om. Men helsedirektør Bjørn Guldvog gir håp om mulige kjærestegjenforeninger om ikke altfor lenge.

LES OGSÅ: Justisministeren sier blankt nei til å la kjærester komme til Norge

Tror det skjer i mars

– Hvis vi tenker på at man skal ha mulighet til å reise inn i landet ligger det ikke mange uker frem i tid før det kan bli innreise til Norge igjen. Men da med strengere ordninger med karanteneordninger og testing, sier Guldvog til Avisa Oslo.

– Hvis man tenker på åpne grensene uten karantene ligger det nok lenger frem i tid. Det henger sammen med i hvor stor grad vi lykkes med vaksineringen og naturligvis hva andre land krever av tiltak for å krysse grenser.

– Hvis vi legger til grunn et regime med karantene og testing, når tror du grensene kan åpnes?

– Jeg tror vi vil komme der i mars, men jeg kan ikke datofeste dette ytterligere nå. Det avhenger av hvor gode systemer vi har for å sikre kontrollen ved grensene selv om vi ikke har stengte grenser, sier Guldvog.

Han understreker at Helsedirektoratet bare kommer med råd til regjeringen om tiltak, men at det er på politisk nivå beslutninger tas.

Les også (+): Flere reagerer på overdreven bruk av salt på veiene – Christina på Nordstrand må dekke til gjerdet sitt med presenning

Viktig å begrense importsmitte

Justisminister Monica Mæland (H) sier til Avisa Oslo at hun ikke kan si noe konkret om når grensene kan åpnes.

– Vi må se hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Nå har vi i denne omgangen besluttet at det blir stengte grenser frem til 28. februar. Vi lytter alltid til hva helsemyndighetene har å si, men det vi kan ikke forskuttere noe nå.

Guldvog forklarer at det i øyeblikket er viktig å begrense importsmitten så mye som mulig, spesielt når det er flere virusmutasjoner som herjer i landet og som har større smittsomhet enn det som har vært tidligere.

Blant personene som er hardt rammet av det strenge innreiseforbudet er 31-åringen Thea Grøgaard som bor på Sagene i Oslo. Hun er cirka halvveis i svangerskapet, men forloveden Salét befinner seg i hjemlandet Sør-Afrika og får ikke komme inn til Norge.

LES OGSÅ: Regjeringens svar til Thea (31): – Kjærester er ikke mindre verdt enn ektepar

– På hvilke måte spiller slike tilfeller inn i Helsedirektoratets vurderinger om hvilke smitteverntiltak som skal gjelde i Norge?

– Det er regjeringen som treffer de endelige beslutningene om dette, men enkeltmenneskers behov for å møte sine nære og kjærer veier tungt. Nå er vi også inne i en periode hvor spillereglene er veldig endret gjennom de nye virusvariantene. Vi har derfor vært avhengig av å lage nye ordninger for å håndtere dette, sier Guldvog.

– Jeg tror det er mulig å ha en mer permanent ordning på plass i løpet av mars. Da håper vi å ha et strengt karantene- og testregime.

Barn og unge først

– Hva skal til for at vi skal kunne letter ytterligere på tiltak i landet?

– Det handler om å ha lave smittetall. Vi må ha en prioritering over hvordan vi letter, og barn og unge må prioriteres først. Deretter er det naturligvis arbeidsplasser som er det neste som blir prioritert. Vi må lete etter en god belastning på tiltaksbyrden mellom ulike aktører.

Helseminister Bent Høie (H) er smertelig klar over at mange enkeltpersoner, og store grupper, rammes av regjeringens strenge tiltak. Han tenker også på dem som har kjærester i utlandet som ikke får komme til Norge.

– Jeg forstår at det oppleves som ekstremt tøft. Innreiseregler har en veldig stor byrde for enkeltmennesker, arbeidsplasser og samfunnet vårt. Jeg synes at den politiske debatten er blitt fremstilt som at strenge innreiseregler innføres uten at det har noen negative konsekvenser. Men dessverre har det store negative konsekvenser, sier Høie til Avisa Oslo.

– Vi må også se på muligheter for at folk skal få komme til Norge. Men akkurat slik det er nå kan vi ikke ha regler som er så tillitsbasert som da tiltakene var på det laveste og det var mulig for kjærester å komme til Norge.

LES OGSÅ (+): Salget har eksplodert: – Jeg skjønner ikke vitsen

I reglene for innreise er det flere unntak. Ektefeller kan komme til Norge fra utlandet, men altså ikke kjærester. På Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19 2020» er det 7400 medlemmer. Mange der er lite imponert over regjeringens håndtering.

Ikke unntak for gravide

– Hvorfor må dere skille mellom kjærester og ektefeller i 2021?

– Det er ikke fordi det er noen verdimessig forskjell på det. Når to mennesker elsker hverandre er det som er viktig, men det er det å ha kontroll som er gjeldende.

– Kunne dere sett på unntaksordninger i tilfeller der den ene kjæresten er gravid?

– Da er vi tilbake til dette med kontroll, det er det som er utfordringen. Vi kan heller ikke ha mange ulike typer unntak. Vi har noen unntak, som i arbeidslivet, men det kan vi altså ikke ha veldig mange av.

I ett av unntakene for å slippe inn til Norge heter det:

«Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn.»

I likhet med justisministeren viker ikke Høie en tomme for at det skal gis unntak for personer i utlandet som har kjærester i Norge som er gravide.

– Nei, ikke slik det er nå.

– Hvorfor ikke?

– Rett og slett fordi vi må ha kontroll.