Nyheten kommer etter Avisa Oslos avsløringer om det pårørende beskriver som «forferdelige forhold» ved helsehuset.

– Som et strakstiltak har vi bevilget 3,8 millioner kroner til å styrke bemanningen på Ullern helsehus på kveld, samtidig som det skal gjennomføres kompetanse- og utviklingstiltak nå og mens undersøkelsene pågår, skriver Steen.

Onsdag fortalte Avisa Oslo om Rolf Gulbrandsen, som døde underernært på sykehjem med åtte dype liggesår. Det gjør helsebyråden «bekymret».

– Jeg er ikke glad for at det dukker opp nye historier der Ullern helsehus er involvert, det er åpenbart at det gjør meg bekymret. Dette byrådet er opptatt av at kommunens tjenester skal ha god kvalitet og bidra til verdige liv.

Byråden viser til at han i november ba om en ekstern gjennomgang av helsehusene i Oslo. Byrådsavdelingen jobber nå med et mandat, og det vil bli gjennomført en anskaffelsesprosess for å velge leverandør rett over nyttår.

– Dette betyr ikke at jeg sitter og venter på saksbehandling og en rapport, uten å gjøre noe i mellomtiden, understreker Steen, og viser til strakstiltakene han nå annonserer.

– Handlingslammet

«Grov omsorgssvikt».

Slik beskriver Hassan Nawaz, helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre, inntrykket han sitter med etter å ha lest historien om Rolf Gulbrandsen (76) som døde Ullernhjemmet, i tillegg til flere andre historier som er kommet fram den siste tida. Han mener bemanningen må opp.

– Økt bemanning er et minimumskrav, det har vi vært tydelige på over lang tid.

– På Ullern helsehus er en av tre sykepleierstillinger ubesatte, sa sykehjemsdirektøren i et intervju forrige uke. Hvor skal de få folkene fra?

– Mangel på helsepersonell er en utfordring vi stå overfor på kort og lang sikt, det har vi vært klare over lenge. Her må vi jobbe systematisk både for å beholde folk og sørge for kompetanseløft. Men det er til syvende og sist kommunens ansvar å sørge for at stillingene blir besatt. Det forventer vi at de klarer i lys av en rekke urovekkende saker den siste tiden, sier Nawaz.

Han legger til:

– Man har visst at disse stillingene er ubesatt når man har vært vitne til sakene. Byrådet fremstår handlingslammet når man likevel ikke klarer å fylle de stillingene.

Til dette svarer helsebyråd Steen at byrådet lenge har hatt på agendaen at det er vanskelig å få tak i nok folk og kompetanse.

– Jeg vil minne Nawaz på at bystyret i forrige uke vedtok en ny strategi for rekruttering og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene, som ble lagt frem av byrådet. Den setter vi nå alle kluter til for å operasjonalisere.

Vil løfte diskusjonen

Nawaz mener det nå er behov for å se nærmere på organiseringen av helsehusene og ha en større debatt om hvorvidt helsehusene er til for det man så for seg, altså rehabilitering av brukerne.

– Når direktøren for sykehjemsetaten går ut og sier det har gått over til mer pleie og omsorg, må vi spørre oss om helsehusene er rigget til noe annet enn rehabilitering. For meg fremstår det ikke sånn per nå.

Høyre-politikeren sier han skulle ønske man hadde fått disse signalene tidligere.

– Det er ikke sånn at det over natta har gått over fra rehabilitering til pleie og omsorg. Det er likevel først nå kommer det på bordet. Hva er konsekvensene av det, jo, det er at man blir vitne til grov omsorgssvikt gjennom pressen. Den store debatten vi etterlyser er om helsehusene er rigget for det de faktisk skal gjennomføre. Jeg skal være forsiktig med å konkludere før høringen, men det fremstår ikke sånn nå.

Det er varslet høring om helsehusene i Oslo i bystyret. Det er foreløpig ikke satt noen dato, men høringen skal finne sted i slutten av januar.

Slår alarm

De siste ukene har Avisa Oslo satt søkelyset på eldreomsorgen i Oslo. Familien til Frode Holst har fortalt om «forferdelige opplevelser» ved Ullern helsehus. Ansatte har slått alarm. Eldreombud i Oslo, Anna Ryymin, har gått ut og sagt at helsetilbudet man får på Oslos sykehjem er på vei ned til det som kun er forsvarlig, og bedt pårørende forberede seg på å bidra mer. Hun får støtte av en ansatt på helsehus. Pårørendealliansen har også bidratt i Oslodebatten.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Oslo bystyre, og flere partier krever høring om helsehusene i Oslo. Det er blitt varslet om tilsynsordningene som skal sørge for trygge sykehjem – og Avisa Oslos undersøkelser viser at samme spørsmål har blitt stilt i 12 år. Helsebyråd Robert Steen kalte inn til krisemøte, har varslet ekstern gjennomgang og forteller at tiltak vil komme. Samtidig forteller direktør i Sykehjemsetaten Helge Jagmann at nesten en tredjedel av sykepleierstillingene ved Ullern helsehus står ubesatt.

Også NRK og Aftenposten har satt søkelyset på saken etter Avisa Oslos avsløringer.

FÅ MED DEG ALLE SAKENE OM HELSEHUSENE I OSLO HER:

Les også

Rolf døde underernært med åtte dype liggesår på sykehjem: – Råtnet bort i levende live

Les også

Da kona hentet demenssyke Frode på Ullern Helsehus, ville hun ikke tro det hun så. Så ble det bare verre