– Jo mer vi lærer, jo mer vi erfarer, jo bedre kan vi ta kontroll over situasjonen, sier Oslos helsebyråd Robert Steen til Avisa Oslo.

– Så kommer det noen overraskelser, som nye varianter, men i det store og hele føler jeg en ro. Jeg tror vi har en bedre forståelse for hvordan vi skal leve med dette livet fremover.

Nok en jul preget av strenge tiltak – som begrensninger på hvor mange som kan samles i private hjem – er overstått, og et nytt år er i gang. Siden tampen av fjoråret har Oslos befolkning nok en gang måttet finne seg i å ikke kunne nyte alkohol til maten på restauranter, ikke samles i hopetall på nyttårsaften, og å gå med ansiktsmasker i situasjoner der det er vanskelig å holde mer enn én meters avstand.

Samtidig tror Steen vi nærmer oss punktet der vi kan returnere til normalen.

– Jeg er en grunnleggende optimist, så jeg tror at 2022 kommer til å bli bedre enn 2021. Jeg tror det kommer tilbake en slags normalitet, om enn en ny normalitet. Kanskje ser vi at det å bruke munnbind i ny og ne, som de blant annet gjør i deler av Asia, kan bli vanligere. Kanskje er vi litt mer avdempet når det kommer til klemming og sånt. Men jeg tror normaliteten skal komme tilbake, og at 2022 blir bedre enn 2021, som jeg mener på mange måter var bedre enn 2020.

Tror på tiltak frem til våren

I motsetning til forrige jul, er det ikke Oslo kommune som har innført tiltakene denne gangen, men regjeringen. Altså kan ikke Steen slå fast når vi eventuelt kan vente lettelser i tiltakene.

Han tror imidlertid ikke det vil komme en full åpning av samfunnet med det første.

– Hvor lenge skal vi leve med disse tiltakene som vi lever med i dag? Det er nok fortsatt litt vanskelig å si. Jeg tror vi har en virusvariant som er mer smittekraftig, og mildere med tanke på sykdomsutvikling.

– Det kan føre til at veldig mange vil bli sittende hjemme i isolasjon samtidig, og at mange må i karantene, som følge av nærkontakt. Det er et scenario vi ønsker å unngå, for å unngå at samfunnskritiske funksjoner bortfaller.

Steen tror derfor vi må belage oss på å vente en stund til før vi kan leve som vi gjorde i fjor høst.

– Derfor må vi nok leve med noen tiltak frem til det blir varmere ute.

Så vi må vente til våren før man fjerner tiltakene?

– Nei, ikke nødvendigvis. Men jeg tror vi har en stor utfordring de første tre månedene, der vi kan få en situasjon med høye smittetall. Da må vi ha en diskusjon om hva det betyr med tanke på karantene og isolasjon.

Vil ikke holde stengt en time lenger enn nødvendig

Samtidig som alle har fått kjenne på virkningene av koronapandemien, er det særlig én bransje som er hardt rammet i Oslo: utelivsbransjen. For tredje gang siden viruset ankom Norge, har alle utesteder i Oslo måttet stanse all servering av alkohol, noe som har ført til massepermitteringer og stengning av serveringsbransjen.

– Dette er jo en veldig utfordrende debatt, særlig for storbyene hvor utelivsnæringene, kulturarrangementer, konferanser også videre er hjørnesteinsbedrifter i vår verdiskapning. Det er litt av årsaken til at Oslo var nedstengt så lenge. Selv ikke under krigen opplevde man så mange og langvarige restriksjoner. Det er ikke ønskelig, sier Steen, og legger til:

– Vi kan ikke holde viktige hjørnesteinsbedrifter og arenaer stengt en time lenger enn vi må.

Nå som dette har pågått i snart to år, burde man ikke ha funnet bedre tiltak enn å bare stenge ned alt?

– Joda, og jeg tror også vi har et ansvar for å lære av de erfaringene man gjør. Det er nok mange områder man kunne lagt mer finmaskede regler, som i utelivsbransjen. Det samme gjelder i og for seg hjemmekontorene. Det er nok mye man kunne gjort mer finmasket, men utfordringen er å treffe planken, sier Steen, og utdyper:

– Det tar lang tid å utvikle sånne regler, og å se konsekvensene av de. Ting går så fort at man ikke har tid til å ta inn over seg hva som skjer, for så å forklare disse reglene til hele befolkningen. Den teoretiske situasjonen med mer finkornede reglene er det ideelle, mens i den praktiske hverdagen virker det umulig å få til.

Utfordrende, men ikke kritisk

Det er opp til regjeringen – og ikke byrådet – å eventuelt skulle lette på tiltakene fremover. Steen vurderer det samtidig slik at man i Oslo har god kontroll på pandemien.

Akkurat nå er smittetrenden i Oslo flat, og 102 personer er innlagt på sykehus med korona i kommunen. Dette er en nedgang fra toppen 17. desember, da 126 personer var innlagt, ifølge VGs oversikt.

– Smittetallene er ikke så alvorlige som de var, både på grunn av naturlig immunitet, vaksinering og at omikron ser ut til å ha mildere sykdomsforløp. Vi følger veldig med på presset på spesialhelsetjenesten, men det store bildet der har i det hele tatt den siste tiden vært under kontroll for Oslos del, sier Steen.

Byrådet har flere ganger understreket at tiltak må være forholdsmessige, og at man ikke kan innføre føre var-tiltak. Er det ikke det man i så fall gjør her?

– Kommunen har mulighet til å innføre smitteverntiltak etter smittevernloven. Men den gir ikke kommunen noen anledning til å innføre føre var-tiltak, der har nok staten mer rom.

Mener du at tiltakene akkurat nå er forholdsmessige for situasjonen i Oslo?

– Jeg er ganske trygg på at regjeringen gjør disse vurderingene på et godt grunnlag. Så har de sagt at det skal revurderes 14. januar. Det forholder jeg meg til.