– Vi har tatt grep. I dag overfører vi ytterligere 17 millioner for å styrke alle helsehusene. Midlene øremerkes til mer bemanning. Dette vil umiddelbart frigjøre tid på helsehusene. Dette er å prioritere. Dette er min vakt.

Det sa Robert Steen fra bystyrets talerstol mandag ettermiddag.

– Det gjør vondt å høre historiene til Lasse, Helene, Pia og Sebastian. Egentlig er det kanskje vanskelig å finne ord for å beskrive alvorlighetsgraden. Pasienter og pårørende har fortalt om opplevelser vi ikke skal ha i Oslos eldreomsorg.

Steen la vekt på at han mener det er verdifullt at man får grundig belyst hvordan situasjonen er i Oslos helsehus i dag.

– En forklaring

Han viser til at Oslo var den byen som ble hardest rammet av pandemien.

– Særlig var vår helse- og omsorgstjenester i en ekstremt krevende situasjon.

Det var strenge restriksjoner på besøk, bruk av smittevern og helseutstyr.

– Sykefraværet på helsehusene var også veldig høyt. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring, sier Steen.

Takker pårørende

– Demografiutviklingen vil være en av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Byrådet har flere planer for dette. De siste ukene har jeg besøkt helsehusene. Jeg har gått ut og bedt folk ta direkte kontakt med meg. Det vil jeg takke alle som har gjort.

Steen understreker at han har det politiske ansvaret for helsehusene i Oslo.

– Og jeg skal gjøre det jeg kan for å unngå at man om kort tid sitter med nye mennesker og diskuterer akkurat de samme problemene.

– Fungerer ikke godt nok

Helsebyråden sier han stiller seg undrende til hvorfor vi ikke har fått innsikt i historiene før de kom ut i media.

– Jeg tror vi ikke er nære nok pårørendestemmer. Jeg tror dagens tilsynssystemer ikke fungerer fullt ut. Det er pårørendestemmer vi har hørt de siste ukene. De må vi lytte mer til.

Ingen eldreomsorg uten ansatte

– De ansatte er helt avgjørende. De er fagpersonene som hver eneste dag er bærebjelken. Vi skal lytte til dem. De skal oppleve våre helsetjenester som et godt sted å jobbe. Årsaken til situasjonen vi nå ser i helsehusene er sammensatt. Det er heller ingen unnskyldning, men det er fra mitt ståsted en observasjon vi er nødt til å ta innover oss. Det kommer til å kreve løsninger på flere nivåer. La det ikke være noen tvil på at jeg tar dette på høyeste alvor.

Vi oppdaterer saken.

LES OGSÅ: