Gå til sidens hovedinnhold

Helsearbeider i karantene hadde pasientkontakt 153 ganger – aktor krever fengselstraff

Kvinnen i 20-årene besøkte kjæresten i England og gikk rett tilbake på jobb på legesenteret etterpå. Her hadde hun nærkontakt med pasienter 137 ganger, på tross av at hun skulle vært i karantene. Selv hevder hun at hun ikke var klar over reglene.

En kvinne i 20-årene kan få en historisk dom på seg når Oslo tingrett nå skal utmåle straff for tre perioder med i alt 21 karantenebrudd.

Ved tre anledninger i henholdsvis mars, august, september og oktober har kvinnen besøkt kjæresten i Storbritannia. Allerede dagen etter hjemkomst har kvinnen gått på jobb, på tross av at hun skulle ha vært i innreisekarantene.

Sjefen varslet

Hun var på gjerningstidspunktet ansatt som helsesekretær ved et legesenter i Oslo.

Kvinnen bestrider ikke de faktiske forholdene i tiltalen, men hevder hun ikke var klar over karanteneplikten etter å ha reist til Storbritannia, som ved alle tre anledningene hun reiste var ansett som røde land hos Utenriksdepartementet.

Under rettssaken mot kvinnen i Oslo tingrett fredag framkom det at det var kvinnens overordnede ved legekontoret som varslet om karantenebruddene.

Den tiltalte kvinnen er senere sagt opp fra sin arbeidsplass.

Stor betydning

Dommen kan få stor betydning for hvordan alvorlige karantenebrudd straffes. Kun én gang tidligere har karantenebrudd av dette omfanget blitt behandlet i norsk rett.

Kvinnen har i retten erkjent karantenebruddene, men mener hun ikke kan dømmes for å ha handlet forsettlig. Dette fordi hun hevder hun ikke var kjent med regelen om at du måtte i karantene etter innreise.

Aktor i saken, politiadvokat Karianne Worren, mener på sin side alt tyder på at kvinnen var klar over at hun brøt karantenen.

– Tiltalte mener hun ikke var klar over karanteneplikten før politiet ringte henne. Men likevel fortalte hun i mars pasienter at de ikke kunne komme til legekontoret hvis de hadde vært i utlandet, sa Worren under prosedyrene i retten.

Skal ha snakket i lunsjen

Hun viser også til kvinnens sjef, som i retten forklarte at kvinnen flere ganger hadde fått beskjed, både muntlig og over e-post, om at hun ikke kunne komme på jobb etter utenlandsturer. Sjefen har i retten også forklart at tiltalte flere ganger i lunsjen på jobb har uttrykt frustrasjon over at folk reiste utenlands og utsatte seg selv for smitte.

Denne kommunikasjonen bestrider den tiltalte at har funnet sted.

Samlet sett har påtalemyndigheten tatt ut tiltale for tre perioder, der hun totalt 21 ganger har møtt opp på jobb i perioden hun skulle vært i karantene.

– Det er særdeles skjerpende at jobben hun har møtt opp til er som helsesekretær på et fastlegekontor.

153 ganger

Hun viste også til at den tiltalte hadde hatt kontakt med pasienter. Det hadde tiltalte i alt 153 ganger i løpet av arbeidsdagene hun skulle ha vært i karantene. Pasientkontakten har bestått i blodprøver, EKG og influensavaksiner.

– Disse menneskene har møtt opp fysisk på legekontorene, på tross av pandemien, fordi de trenger medisinsk hjelp. De skal føle seg trygge når de gjør det. De må kunne forvente at smittevernreglene overholdes, sa hun.

(Saken fortsetter under bildet)


– Det er bare tilfeldigheter og flaks at det ikke fikk større konsekvenser.

Aktoratet har tatt utgangspunkt i en dom fra Oslo tingrett i april. En mann ble dømt til atten dagers betinget fengsel i Oslo tingrett i april, etter at han ved tre anledninger tett opptil hverandre brøt karantenen etter opphold i Sverige.

Kan bli viktig

Dette er hittil den eneste dommen som kan danne sammenlignbar rettspraksis til denne saken. Worren mener denne saken er vesentlig mer alvorlig enn ovennevnte dom, og har dermed lagt sin påstand en del høyere.

– Jeg tror denne dommen blir viktig. Det er lite praksis på området, sier politiadvokat Worren til Avisa Oslo.

Det faktum at kvinnen jobber på et helsesenter er ilagt betydelig vekt i aktors påstand om straff.

– Det utgjør helt klart en særdeles skjerpende omstendighet slik vi ser det.

Uenige

Kvinnens forsvarer, Annette Barlinn, mener på sin side at forholdene i dommen det vises til fra april bør tolkes strengere enn det aktor har gjort.

– I det tilfellet hadde den domfelte blitt gjort oppmerksom på karantenebruddet etter hver av de tre gangene, og fortsatte likevel. Det er forbrytersk forsett, noe helt annet enn i denne saken, sa forsvareren i retten.

Hun mente også aktor gikk for langt i å insinuere at bruddene medførte stor risiko i sine prosedyrer, med henvisning til påstanden om at det kun var flaks som førte til at det ikke fikk større konsekvenser.

– Det mener jeg aktor ikke har belegg for å si. Jeg setter spørsmålstegn bak hvorvidt det er vitenskapelig belegg for å si det, all den tid risikoen kan være vel så stor ved lovlig aktivitetsnivå hos en ungdom, sa forsvareren i retten.

– At det er klanderverdig er én ting, men at risikoen er stor er det ikke belegg for å stadfeste.

Samfunnsstraff

Hun la i retten ned påstand om at kvinnen dømmes til samfunnsstraff, framfor å måtte sone en ubetinget fengselsdom slik aktor ba om.

– Jeg mener påstanden er vesentlig strengere enn det som er riktig, sier forsvareren til Avisa Oslo.

Dommen er ventet å falle i løpet av denne uken.

Kommentarer til denne saken