Gå til sidens hovedinnhold

Helsearbeider dro på jobb etter utenlandstur – blir første som må sone for karantenebrudd

Kvinnen som i tre perioder gikk på jobb ved et legesenter i Oslo like etter at hun kom hjem fra Storbritannia, er dømt til ubetinget fengsel i 24 dager.

Kvinnen i 20-årene var ansatt som helsesekretær ved et legekontor i Oslo. Hun besøkte kjæresten i Storbritannia tre ganger i mars, august, september og oktober, og dro rett på jobb dagen etter hjemkomst alle gangene.

I alt 21 dager møtte kvinnen på jobb, på tross av at hun skulle vært i karantene. Kvinnen hadde ifølge aktors oppsummering i retten kontakt med pasienter 153 ganger i perioden.

Kvinnen erkjente straffskyld da saken gikk i tingretten fredag, men hevdet hun ikke visste at hun måtte i karantene.

Aktor i saken, Karianne Worren, la i retten ned påstand om ubetinget fengsel i 24 dager. Forsvareren mente samfunnsstraff var riktig reaksjon.

Onsdag ble altså rettens beslutning klar, og tingretten dømte kvinnen etter aktors påstand.

Svært skjerpende

I dommen mot kvinnen framkommer det at 400 av de 2.000 pasientene på det aktuelle fastlegekontorets liste er definert i risikogrupper med tanke på covid-19. Blant disse er eldre, kronisk syke og gravide i andre trimester av svangerskapet.

Det er ifølge dommen videre på det rene at kvinnen hadde kontakt med pasienter i risikogruppa i karanteneperioden.

Retten var enige med aktor Worren i at kvinnens stilling som helsesekretær er et svært skjerpende element i utmåling av straffen.

«Dette er skjerpende både fordi hennes opptreden er helt uforsvarlig for en person med hennes utdanning og kunnskap, og også fordi hun i sitt arbeid har utsatt legekontorets pasienter for alvorlig risiko, herunder mange personer i sårbare risikogrupper», står det i dommen mot kvinnen.

Ble ikke trodd

Retten festet ingen lit til kvinnens forklaring om at hun ikke visste at hun måtte i karantene etter turene til Storbritannia, som på tidspunktet for alle de tre reisene var ansett som rødt og dermed medførte karanteneplikt ved hjemreise.

Det er i dommen pekt på at det kan finnes personer i samfunnet som ikke har fått med seg eller forstått den massive informasjonsflyten de siste månedene.

«Retten ser allikevel helt bort fra at dette kan gjelde tiltalte, som er norsk og utdannet helsesekretær med fem års arbeidserfaring i helsevesenet», heter det i dommen.

Vurderte strengere

Det er påpekt at det ikke eksisterer sammenlignbar rettspraksis til denne saken, med ett unntak fra april i år der en ung mann ble dømt til betinget fengsel etter tre karantenebrudd.

De fleste karantenebrudd avgjøres ved forenklede forelegg, bøter, normalt på 20.000 kroner.

Rettens flertall vurderte også spørsmålet om å dømme kvinnen enda strengere enn aktors påstand på 24 dagers ubetinget fengsel.

«Dette fordi det innenfor den gjeldende strafferammen vanskelig kan tenkes karantenebrudd av grovere karakter enn det som pådømmes her, om det ses bort fra at det kunne vært et enda flere perioder og høyere antall enkeltdager som var omfattet», heter det i dommen.

Paragrafen kvinnen nå er dømt etter har en strafferamme på inntil seks måneder i fengsel.

Fulgte påstanden

De landet imidlertid på å følge aktors påstand på 24 dagers fengsel, som innebærer en strafferabatt på seks dager for kvinnens tilståelse av de faktiske forhold i tiltalen.

Rettens mindretall mente 14 dagers ubetinget fengsel var passende, og viste til at kvinnen hadde mistet jobben og den belastningen det har medført.

Dette la flertallet liten vekt på i sin utmåling.

Ikke rettskraftig

Dommen er ikke rettskraftig før kvinnen har tatt stilling til hvorvidt hun vil anke den til lagmannsretten.

– Min klient er veldig skuffet over den strenge reaksjonen, sier kvinnens forsvarer Annette Barlinn til Avisa Oslo.

– Jeg vurderer straffeutmålingen som svært streng. Nå skal jeg sammen med klienten gå gjennom dommen, og vi vil vurdere om vi kommer til å anke.

Les også

Helsearbeider i karantene hadde pasientkontakt – aktor krever fengselsstraff

Kommentarer til denne saken