– Oslo Ap har tydelige vedtak i mange saker, også de som er mye diskutert på partiets landsmøte. Alle som representerer Oslo Ap på landsmøtet er kjent med våre vedtak og det forventes selvsagt at de som møter på landsmøtet følger opp vedtak vi har gjort. Dette har vi tradisjon for og det har ikke vært noe stort tema på tidligere landsmøter, og jeg regner med at det ikke blir det i år heller, sier Frode Jacobsen til AO.

Han er leder i Oslo Ap og samtidig leder av partiets bystyregruppe.

Frode Jacobsen får støtte av partifelle og bystyremedlem Andreas Halse:

– Uttalelsen ble vedtatt med et overveldende flertall under årsmøtet til Oslo Arbeiderparti. Det ville overraske meg om noen stemte mot innstillingen til fylkeslaget under landsmøtet, sier Halse til AO.

Han sikter til at Oslo Arbeiderparti under årsmøtet i mars vedtok støtte til en rusreform der man går fra å straffe bruk og besittelse av narkotika, til å tilby helsehjelp.

I uttalelsen fra fylkeslaget slås følgende fast:

«Rusavhengighet er en sykdom som må møtes med helsehjelp. Det er behov for en ny retning i ruspolitikken. Oslo Arbeiderparti støtter derfor rusreformutvalget og en avkriminalisering av besittelse og bruk av narkotiske stoffer. Narkotika skal fortsatt være forbudt og ikke legalisert.»

Lite sannsynlig at noen stemmer mot

Landsmøtet i Ap avholdes digitalt neste helg, fra 15. til 17. april. Her møtes 300 delegater med stemmerett fra hele landet, for å vedta Aps politikk for neste stortingsperiode.

Selv om fylkeslaget i Oslo har vedtatt en uttalelse som stiller seg positiv til reformen, er det ikke nødvendigvis gitt at alle Oslo-delegatene, som altså utgjør 32 stykker av totalt 300 delegater, må stemme for støtte til rusreformen.

Avisa Oslo er imidlertid kjent med at motstanden mot rusreform var marginal under årsmøtet til Oslo Arbeiderparti i mars. Flere medlemmer av Oslo Arbeiderparti som Avisa Oslo har snakket med, sier at de anser det som usannsynlig at noen av Oslo-delegatene vil stemme mot støtte til reformen under landsmøtet.

Det samme gjør altså bystyrerepresentant Andreas Halse, som for øvrig ledet arbeidet med uttalelsen om rusreform under årsmøtet til Oslo Arbeiderparti.

Ap blir avgjørende

Fra før er det kjent at de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF alle kommer til å stemme for reformen på Stortinget. KrF har riktignok uttalt at de håper opposisjonen stemmer ned reformen, men kommer selv til å stemme for den, som følge av at de er i et forpliktende regjeringssamarbeid med Høyre og Venstre.

Samtidig er det klart at Senterpartiet og Fremskrittspartiet ikke støtter forslaget til rusreform, slik det er lagt frem. Dermed er regjeringen avhengige av støtte fra Arbeiderpartiet for å få flertall for reformen.

Arbeiderpartiet er splittet i sitt syn på rusreformen, og flere medlemmer har uttalt seg fordelaktig og kritisk til en eventuell rusreform der bruken av straff begrenses i saker om bruk og besittelse av narkotika. Trolig vil hele reformens skjebne avgjøres på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg.