Gå til sidens hovedinnhold

Hele Norge støtter Raymonds koronapengekrav til kollektivtrafikk i felles brev

Byrådsleder Raymond Johansen har på vegne av samtlige norske fylker sendt et brev til Stortingets finanskomité, der han etterlyser mer forutsigbarhet for kollektivtrafikken i landet.

- Nå trenger vi et tverrpolitisk samarbeid om å sikre at kollektivtilbudet ikke svekkes i overgangsfasen etter smitteverntiltakene løftes. Vi frykter at kutt i rutetilbudet kan bli konsekvensen dersom dette ikke blir rettet opp i Stortinget.

Det uttaler Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i forbindelse med et brev sendt til Stortingets finanskomité denne uka.

I brevet advarer samtlige fylkeskommuner i landet, samt fagforeninger som Fagforbundet, Fellesforbundet og Norges Jernbaneforbund, mot at regjeringen ikke har satt av nok penger til å unngå kutt i kollektivtrafikken.

– Avsetning i forslag til revidert nasjonalbudsjett er ifølge landsdekkende prognose ikke tilstrekkelig for å kompensere fylkeskommunenes/administrasjonsselskapenes inntektstap og merkostnader frem til 1. november 2021, skriver Raymond Johansen i brevet, som er datert 21. mai.

Kollektivselskapene i hele landet har lidd hardt, som følge av at færre reiser kollektivt under pandemien. Foreløpig har regjeringen kompensert bortfall av inntekter, men fylkeskommunene er bekymret for overgangsperioden fra pandemi til en mer normal hverdag. Her har ikke regjeringen gitt tilstrekkelig forutsigbarhet, mener fylkeskommunene.

– Så lenge smitteverntiltakene vedvarer har regjeringen signalisert at fylkeskommunene og administrasjonsselskapene vil få kompensert inntektstapet. Dette har vært helt nødvendig for å opprettholde kollektivtransporten som samfunnskritisk infrastruktur. Vi er likevel bekymret for hvilke konsekvenser pandemien vil ha for kollektivtransporten både på kort og lang sikt, heter det i brevet.

For eksempel har Ruter pekt på et scenario der selskapet alene taper nær tre milliarder kroner i år.

Les også

Kjempesummen til Ruter: Skal sikre opprettholdelse av kollektivtilbudet

Tre utfordringer

I brevet, som også er signert av NHO Transport, NHO Sjøfart, Fellesforbundet, Fagforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Jernbaneforbund, og de forskjellige kollektivselskapene, legges det frem tre utfordringer avsenderne mener regjeringen i forslag til revidert budsjett ikke har gitt avklaring på:

  • Avsetning i forslag til revidert nasjonalbudsjett er ifølge landsdekkende prognose ikke tilstrekkelig for å kompensere fylkeskommunenes/administrasjonsselskapenes inntektstap og merkostnader frem til 1. november 2021.

  • Forslag til revidert nasjonalbudsjett gir ikke fylkeskommunene/administrasjonsselskapene økonomisk handlingsrom til å tilpasse kollektivtilbudet en ny normalsituasjon.

  • Regjeringen må snarlig avklare hvordan overgangen fra pandemi til en ny normal skal håndteres.

I brevet vises det til at det er satt av snaut 2,7 milliarder kroner til å dekke inntektsbortfall for kollektivselskapene i statsbudsjett og revidert budsjett, i tillegg til en pakke på 950 millioner, som blant annet skal gå til kollektivtransport. Dette er ikke nok, hevdes det i brevet.

– På oppdrag fra Samferdselsdepartementet rapporterte fylkeskommunene 7. mai 2021 oppdaterte prognoser for inntektstap og merkostnader i kollektivtransporten. Prognosen fra fylkeskommunene viser at det er et samlet kompensasjonsbehov på 3 880 mill. kr for 2021 fremtil 1. november. Dette innebærer at avsetningen i revidert budsjett må økes fra 1 531 mill. til 2201 mill. kr, står det i brevet.

Les også

Ruter advarer mot konkrete priskutt: Foreslår nytt billettprodukt

Vanskelig overgang

Avisa Oslo har flere ganger omtalt kollektivselskapenes – og politikernes – bekymring for overgangsfasen fra pandemi til normalen, der det fryktes at folk vil benytte kollektivtilbudet i mindre grad enn før pandemien. I brevet begrunnes dette slik:

– Etter en lang perioder innbyggerne er frarådet å reise kollektiv, samtidig som det har vært utstrakt bruk av hjemmekontor, vil det likevel ta noe tid før nytt etterspørselsnivå stabiliseres. Det er grunn til å anta at det har oppstått langvarige endringer i reisevaner som innebærer et redusert nivå for kollektivreiser i lang tid fremover.

De trekker samtidig frem at usikkerhet rundt tidspunkt for gjenåpning av samfunnet gjør det vanskelig å beregne forventet trafikkvolum, og dermed også billettinntekter på kort og lang sikt.

Les også

Ruters skrekkscenario: Taper nesten 3 milliarder i år

Kommentarer til denne saken