– Det er ikke tilstrekkelig finansiering i Oslopakke 3.

Det sa byråd Stav da hun varslet at byrådet og Viken må ta en fot i bakken når det gjelder veien videre for Fornebubanen.

Banen har blitt anslått 4,5 milliarder kroner dyrere enn tidligere vurdert av eksterne konsulenter. Forventet kostnadsramme er nå på 23,3 milliarder kroner.

Hun understreket samtidig følgende:

– Å stanse Fornebubanen vil være dramatisk. Arbeidet er godt i gang, mange kontrakter er inngått og mange utbyggere vil bli berørt om banen stanses, sa Sirin Stav.

– Samtidig er ikke denne prislappen vi skal ta lett på. Det er bystyret og Viken som må vedta om kostnadsrammen skal økes, fortsatte Sirin Stav.

– En tragedie, mente KrFs Karoline Grosås Nordbø om den mulige skrotingen av Oslo-regionens største kollektivprosjekt på flere tiår.

Derfor er banen blitt dyrere

I klartekst må politikerne vurdere om de enten skal skrinlegge prosjektet, kappe utgifter ved å eksempelvis ha færre stasjoner eller å drastisk øke finansieringen.

Det siste kan gjøres ved å ved å øke bompenger. Fornebubanen orienterte selv om den voldsomme prisveksten før Stavs presentasjon, og viste til følgende faktorer:

  • Økte byggherrekostnader (2,2 milliarder kroner)
  • Grunnundersøkelser og andre byggherreforhold (0,3 milliarder kroner)
  • Større kompleksitet ved utbygging på Skøyen og lengre byggetid grunnet dette (0,7 milliarder kroner)
  • Økte kostnader til prosjektering (1,1 milliarder kroner)
  • Økte entreprisekostnader (0,6 milliarder kroner)
  • Forventet tillegg grunnet meget høy usikkerhet (1,6 milliarder kroner).

– Uventede forhold

Stav mente at politisk ledelse ikke kunne lastes for de økte kostnadene.

– Vi gjør det vi kan for å ta ned risiko og holde kostnadene lave. Men uansett hvor flinke vi er til å prosjektere og planlegge, vil det dukke opp forhold som er umulig å kontrollere eller som ingen tenkte på da dette utrolig komplekse prosjektet ble planlagt – til tross for at de beste hodene tilgjengelig jobbet med det, sa Sirin Stav.

– Det politisk ledelse kan gjøre, er å få oversikt over nye momenter raskest mulig, sa Stav, som selv bestilte rapporten fra Dovre Consulting.

Byråd Stav sa også at hun bestilte den siste rapporten etter at det i januar lå an til høyere kostnader for Fornebubanen. Rapporten hun orienterte om nå, fikk hun onsdag i forrige uke, ifølge Stav selv.

– Vi er sjokkerte

Samtidig er det et faktum at Fornebubanens prislapp har økt drastisk de siste årene. Siden 2017 har anslaget nær doblet seg. Folkets Parti FNB vurderer å fremme mistillit mot Sirin Stav som byråd grunnet den siste økningen.

På spørsmål om Folkets Parti FNB fortsatt vil foreslå mistillit etter Stavs orientering, svarer gruppeleder Bjørn Revil at partiet tar en vurdering på et gruppemøte den 19. april.

– Vi er sjokkert over at hele ekstraregningen kan bli skjøvet inn i oslopakke 3. Det vil gi bileierne en urimelig ekstra kostnad for noe de ikke er skyld i, sier Bjørn Revil til Avisa Oslo.

Avviste ikke ytterligere overskridelser

Da Stav ble utfordret av Eirik Lae Solberg (H) på hvilke konkrete grep Sirin Stav, som ble byråd for miljø og samferdsel i høst, selv hadde gjort, svarte hun at byrådet kom med overordnede føringer. Etaten Fornebubanen tar seg av den løpende optimaliseringen, svarte Stav.

– Mener byråden nå at hun har kontroll på kostnadene? Er det siste gang vi får høre om en ny kostnadssprekk, spurte Frps Camilla Wilhelmsen.

– Vi har fått nå en kvalitetssikring, de anbefaler en ny kostnadsramme. Det er lagt inn en sannsynlighet på 85 prosent at man holder seg innenfor (øvre kostnadsramme på 26,4 milliarder kroner), og 15 prosent sannsynlig at de går over, svarte Sirin Stav.


LES OGSÅ:

Avfeier å kappe banen ved bygrensa: – Skal vi bruke alle Oslo-regionens midler på to prosjekter i Bærum?Avfeier å kappe banen ved bygrensa: – Skal vi bruke alle Oslo-regionens midler på to prosjekter i Bærum?

Krisemøte om Fornebubanen i dag: Dette må du vite om prosjektet

Voldsom milliardsprekk på Fornebubanen – peker på spesielt én årsak