– Jeg vil at min stemme skal bli hørt, sier Hedvig Eckhardt Andersen, som går i 3. klasse på Nydalen VGS.

Alle skoler som hadde eksamen i Oslo mandag morgen hadde problemer med å logge inn.

– I mitt tilfelle klarte halve klassen å logge seg på til riktig tid, mens vi andre ble sittende uten oppgave.

Problemet gjaldt flere steder i landet, og i Møre og Romsdal bestemte Utdanningsdirektoratet at hele eksamen skulle avlyses på grunn av internettproblemer.

For da elevene Oslo kom i gang med eksamen kl. 10.30, fortsatte utfordringene i Møre og Romsdal, ifølge NRK.

Oslo kommune avventer

– Og elevene fikk ekstra tid. Det var ikke problemer etter det, sier seniorrådgiver i Osloskolen, Linda Sørfjord.

Hedvig mener likevel at det blir feil at et helt fylket skal slippe unna eksamen, og beskriver dette som forskjellsbehandling i utdanningssystemet.

– Eksamen er en nasjonal prøve som er til for å kunne ha en rettferdig vurdering av kompetansen til elever i hele landet. Hvordan blir eksamen en rettferdig vurdering hvis et helt valgdistrikt slipper unna?

Tirsdag ettermiddag ble det klart at Viken fylkeskommune søker om at Utdanningsdirektoratet annullerer eksamen for 397 elever etter kaoset mandag.

De venter nå på svar fra Utdanningsdirektoratet slik at de elevene det gjelder, får en avklaring.

Utdanningsetaten i Oslo kommune bekrefter til Avisa Oslo at de foreløpig ikke kommer til å søke om annullering av eksamen.

Viken søker både om annullering av eksamen og dispensasjon fra kravet om antall eksamener på vitnemålet. Dette innebærer at elevene ikke får ny eksamen, men får en egen merknad på vitnemålet. Det betyr at vitnemålet da er godkjent og elevene kan søke om videre utdanning på vanlig måte.

Burde annulleres

– Jeg har snakket med venner og andre medelever på skolen. Det er litt forskjellige meninger, men flere av mine venner mener hvert fall at eksamen burde annulleres, sier hun og fortsetter:

– Men hvis det ikke skjer, burde de som slapp å ta eksamen ta den senere.

For Hedvig handler det om å sørge for at alle har det samme utgangspunktet når de går ut av videregående, og skal søke studier.

– Det hadde vært veldig kjipt om jeg søker et studie og taper kampen om studieplassen til en fra Møre og Romsdal på bakgrunn dette, avslutter hun.

Høy terskel for å avlyse

Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet sier at de har høy terskel for å avlyse eksamen.

– Dette fordi eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og elever har rett til å få vist kompetansen sin. Møre og Romsdal hadde en lokal nettverksfeil som gjorde at de likevel valgte å avlyse, sier Rosenkvist til Avisa Oslo.

Han understreker likevel at de har forståelse for at mandagen var en stressende situasjon for de som ble berørt.

– Vi jobber nå med å kartlegge ulike konsekvenser gårsdagens problemer har hatt for de berørte, og eventuelle tiltak i lys av det, sier han.

LES OGSÅ: