Skulle jeg havne på legevakten, forventer jeg at de har tilgang til journalen min fra sykehuset. I 2023 bør legene kunne skaffe seg den informasjonen uten å benytte seg av faks eller telefon, eller at journalen må sendes i en taxi. Hvor vanskelig kan det være?

Vel. Veldig vanskelig har det vist seg.

IT-skandalene har preget offentlig sektor.Sist ut er Helseplattformen, som skulle gi helsevesenet i Midt-Norge en felles pasientjournal. Nå beskrives det som et prosjekt der det meste gikk galt: store forsinkelser, tekniske problemer, utslitte leger og sykepleiere. Utgiftene har løpt løpsk, og har til nå kostet skattebetalerne 6,4 milliarder kroner, ifølge en rapport fra BCG.

Oslo kommune har tenkt annerledes

Kommunens digitaliseringsetat, Origo, har samarbeidet med Helseetaten om å bedre informasjonsflyten. Oslo Origo ble etablert i 2017 for å utvikle gode digitale løsninger for innbyggerne, på tvers av sektorer i kommunen. Når den nye legevakten i Oslo åpner i november, trenger ikke pasientene lenger å komme med utskrift av journalen sin. Den får legen, som skal behandle deg, digital tilgang til.

Det er en skikkelig gladsak.11 sykehus på sør-øst-landet deler nå journaldokumenter med Oslo kommune. Den tekniske løsningen for deling av dokumenter er superenkel.

Det som har tatt tid er å bygge tillit. Det skal ikke være mulig for utenforstående å snoke i helsejournalen din. Det må være mulig å kontrollere om behandleren har god grunn til å se nettopp disse helseopplysningene. For å løse dette har Oslo kommune utviklet det de kaller Oslo relasjonsbygger (ORB), som kan beskrives som en variant av Tinder for helsepersonell og pasienter.

Legen får ikke se opplysningene om pasienten uten at de står i et behandlingsforhold til hverandre.

Høyre i Oslo foreslår å kutte i støtten til Origo

Et felles rammeverk er på plass. Det er en beskrivelse av rollene og relasjonene: Naboen får ikke tilgang, men fastlegen får det. Alle helsearbeidere på et sykehus har ikke tilgang, men de som skal behandle deg har det. Den viktige innovasjonen er samarbeidet som nå skjer på tvers.

Oslo kommune kan være lokomotiv for resten av landet. Det er stort behov for effektive løsninger som sparer helsepersonell for tid de kan bruke til pasientene. Men når helsedata skal deles, må det skje på trygg måte. Da må de som deler data ha tillit til hverandre, og data må bare deles når det er strengt tatt nødvendig. Systemet Oslo kommune har utviklet kan utvides og brukes av andre kommuner.

Det er antagelig flere grunner til at det lykkes i Oslo. Prosjektet er lite nok og oversiktlig, og alle berørte blir involvert. Samtidig har Oslo kommune bygget opp egen IKT-kompetanse, og har i dag et sterkt fagmiljø som gjør det mulig å drive innovasjon.

Dette vil Høyre effektivisere bort. I sitt alternative budsjett foreslår Høyre i Oslo å kutte i støtten til Origo. Begrunnelsen ser ut til å være at de vil spare penger. Det blir fort ett skritt fram og to tilbake.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Lenge etter hentetid sto en ufaglært 20-åring igjen med seks-syv barn

Les også

It's the eldreomsorg, stupid

Les også

Kjære MDG, ikke steng meg ute fra byen min!

Les også

Skal folk orke å jobbe i eldreomsorgen? Det er det Oslo-valget handler om