- Vi ønsker å gi dem fullmakt fordi vi opplever gang på gang at utbetalinger blir forsinket, og at byrådet bruker at de må vente på bystyrevedtak som begrunnelse for at utbetalinger tar tid, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Bjerckes uttalelse til Avisa Oslo kommer før det ekstraordinære bystyremøtet torsdag klokka 16.

I tillegg til at byrådet ber om grønt lyst til å dele ut drøyt 160 millioner kroner i statlig støtte, foreslår de følgende:

"Bystyret gir byrådet fullmakt til den videre fordelingen av midlene og til å fastsette de endelige kriteriene for tildelingene".

Vil ikke gi fullmakt

Både Høyres Per-Trygve Hoff og Frps Lars Petter Solås, som krevde det ekstraordinære bystyremøtet, forklarer at deres partier ikke ønsker å fjerne bystyrets mulighet til å gjøre justeringer på framtidige tildelinger.

- Vi tror ikke at byrådet har onde hensikter, men hvis de har en blankofullmakt, får de ikke det samme insentivet til å skjerpe ordningene, sier Hoff, som peker på at bystyret har gitt resultater i form av mer penger til utesteder som har falt utenfor andre ordninger.

- For at vi skal treffe de som trenger det mest er samarbeidet mellom bystyret og byrådet viktig, sier Frps Solås.

Solås og Hoff kommer til å be byrådet "vurdere innretningen på kommende runder med kompensasjonsordninger for næringslivet slik at de bedrifter som helt eller delvis faller utenfor de statlige ordningene eller kommunens ventilordning, faller inn under de kommende kommunale tildelingene".

Ligger an til flertall

Venstre har et likelydende forslag, men fremmer det som et tilleggsforslag. Dermed ligger byrådet an til flertall i bystyret for å få fullmakten de ber om.

- Men vi kommer til be byrådet se på innretningen slik at de som har falt helt eller delvis utenfor tidligere faller inn i de kommende ordninger, sier Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke.

- Dere ber byrådet vurdere innretningen. Hvor sikre er dere på at dette vil gi faktiske resultater?

- Poenget er at vi ikke vil detaljstyre. Det er viktigere at at pengene kommer raskt fram enn at ordningen blir milimeterrettferdig, mener Bjercke, som er trygg på at byrådet kommer til å følge opp intensjonen ved tilleggsforslaget.

- Er litt redd

FPs gruppeleder Bjørn Revil føler seg ikke like trygg.

- Jeg er litt redd for at byrådet kommer til å legge for politiske føringer for koronamidler. De har sterke oppfatninger om hva som skal støttes og ikke. Når hele bystyret er med får vi vurdert dette skikkelig, sier Revil.

- Er ikke det en ganske omstendelig prosess, med tanke på at situasjonen endrer seg så raskt?

- Det har fungert at byrådet har vurdert kompensasjonen i samråd med bystyret og forretningsutvalget. Det er kun slik vi får ivaretatt alle hensyn. Et typisk eksempel er eventbransjen. De har slitt veldig nå, og burde også kompenseres. Det har vi lagt inn et forslag om.

Ligger ikke an til Rødt-flertall

Under dagens bystyremøtet kommer partiene også til å diskutere hvordan de 160 millionene i førstkommende kompensasjonsrunde skal fordeles. Avisa Oslo omtalte i går at Rødt krever at 69 millioner kroner øremerkes bedrifter som delvis eller helt har falt utenfor tidligere ordninger, men partiet ligger ikke an til flertall.

- Hele serveringsnæringen har generelt blitt truffet dårlig av de generelle statlige kompensasjonsordningene under pandemien. Utgangspunktet er derfor at næringen i sin helhet har falt helt eller delvis utenfor de statlige ordningene. Arbeiderpartiet mener derfor at den fordelingen byrådet foreslår er fornuftig. Denne gangen baserer støtten seg på omsetningssvikt fra november 2021 til desember 2021 - knyttet opp mot den akutte situasjonen som oppstod før jul, sier Ap-gruppeleder Andreas Halse på spørsmål om hva han tenker om Rødts forslag.

- Det har vært viktig for oss å få midlene raskt ut til en næring i krise. Det tror jeg vi oppnår med byrådets forslag, fortsetter han.

Høyre planlegger imidlertid å stille spørsmål til byråd Victoria Marie Evensen (Ap) om hvor mye en større fordeling i retning bedriftene Rødt ønsker å hjelpe vil forsinke den generelle utbetalingen.

NB: Under bystyrets behandling av saken ble følgende tilleggsforslag trukket:

"Bystyret ber byrådet vurdere innretningen på kommende runder med kompensasjonsordninger for næringslivet slik at de bedrifter som helt eller delvis faller utenfor de statlige ordningene eller kommunens ventilordning, faller inn under de kommende kommunale tildelingene".

I stedet omforente Høyre, Venstre, FP, Frp og byrådspartiene seg om et nær likelydende forslag med intensjon om å sikre utbetalinger til de aktuelle bedriftene ved fremtidige ordninger.

Les mer om behandlingen av kompensasjonsstøtteordningen her: