– Det er jo fint at man erkjenner det og sier at man har gjort feil, men du kan ikke skylde en niåring over 300 timer spesialundervisning. Dette er tapte timer, det er tapt trivsel og det er tapte år for disse barna, og dette er bare én av dem.

Det sa Oslo Rødts gruppeleder Eivor Evenrud i dagens bystyremøte, før hun slo fast følgende:

– Vi kan ikke ha flere seksåringer som blir ni år før de sitter med et ark der de har krav på over 300 timer.

Les også

Niåring har blitt nektet undervisning i fire år: – Han kan fortsatt ikke snakke norsk

Fikk flertall - til tross for byrådsmotstand

Evenrud stilte seg bak et Høyre-forslag.

Dette innebærer at byrådet må gjennomgå og kartlegge spesialundervisningstilbudet i Osloskolen, og legge fram en sak for bystyret innen 2022.

– De elevene som trenger vår hjelp aller mest, de får ikke rettighetene sine oppfylt. De elevene som sitter bakerst i klasserommet, som trenger litt ekstra oppfølging og som er avhengig av at skolen faktisk ser dem, sa Høyres skolepolitiker Mehmet Kaan Inan under onsdagens debatt.

– Vi har rett og slett ikke mer tid å miste, sa han.

Høyres forslag fikk flertall i salen etter støtte fra KrF, FrP, Folkets Parti, Rødt, Venstre, Sp og representanten Danny Chaudhry. Også byrådspartiet ønsket en kartlegging. Men de ville ikke ha den tidsrammen bystyreflertallet legger opp til.

– Utdanningsetaten har fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag og ha dialog med blant annet organisasjoner, foresatte, elever. En sak til bystyret bør ha en grundig kunnskapsgrunnlag utarbeidet først og det rekker vi ikke i løpet av 2022, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Avisa Oslo.

Fikk ikke spesialundervisning

Vedtaket kommer etter at Avisa Oslo tirsdag omtalte at en niåring ved Klemetsrud skole i bydel Søndre Nordstrand ikke fikk spesialundervisning. Dette til tross for at barnet hadde krav på både spesialundervisning.

Det samme gjelder særskilt språkopplæring. I stedet har han blant annet blitt henvist til å være sammen med skolens vaktmester.

Dette skulle ikke skjedd, har skolen i ettertid erkjent.

Etter en klage fra foreldrene har rektor Anne Lekse også svart at eleven ikke har fått spesialundervisningen han har krav på.

«Han har fått oppfølging av personell med rett kompetanse i deler av tiden, men vår samlede vurdering av perioden er at omfanget, kvaliteten og sammenhengen i undervisningstilbudet ikke har vært akseptabel», heter det i et svar fra rektoren tidligere omtalt av Avisa Oslo.

– Han likte skolen først. Han hadde mange venner. Men etter hvert hang han ikke med språkmessig, og fagene ble vanskelige. Da begynte han å misforstå situasjoner, og falle utenfor, sier barnets mor Kathrin om sin sønns situasjon i Avisa Oslos sak.

– Alvorlig

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier at hun kjenner saken gjennom Avisa Oslo.

– På generelt grunnlag mener jeg det er alvorlig dersom elever ikke får den spesialundervisningen de har rett på og behov for, sier byråden.

Hun sier at det de siste årene er iverksatt flere tiltak for å styrke kompetansen og tydeliggjøre rutiner og retningslinjer for å bidra til å sikre elever med vedtak om spesialundervisning får den opplæringen de har krav på.

– Samtidig vet vi at det er variasjoner med hensyn til hvordan skolene klarer å ivareta dette i praksis. For å sikre at alle elever med vedtak om spesialundervisning får et godt opplæringstilbud har jeg nylig igangsatt en større gjennomgang av spesialundervisningen i Osloskolen.

Les mer her:

Les også

Niåring har blitt nektet undervisning i fire år: – Han kan fortsatt ikke snakke norsk