«Bydelsutvalget ber om at praksisen med å sende viktige saker på høring i fellesferien med korte frister må opphøre. Bydelsutvalget ser på dette som et forsøk på å overkjøre lokaldemokratiet».

Slik lyder en uttalelse fra Frogners bydelsutvalg vedtatt tirsdag. Vedtaket ble gjort med støtte fra et flertall bestående av Høyre og Frp, som samtidig ga tilslutning til å fjerne bommene i Løkkeveien og Cort Adelers gate.

«Det bør vurderes om den kan stenges i kortere perioder på formiddag og ettermiddag mens de minste skolebarna er på vei til og fra Ruseløkka skole. Bydelsutvalget i Frogner aksepterer ikke at et opplevd problem skal løses ved å flerdoble det samme problemet i andre deler av bydelen», heter det for øvrig i vedtaket.

– Ikke slik vi utvikler byen

Bakgrunnen for den krasse kritikken fra BU-flertallet er som følger:

På vegne av oppdragsgiver Bymiljøetaten, som ligger under byrådsavdeling for samferdsel og miljø, ba ingeniørselskapet SWECO bydel Frogner komme med en uttalelse til om de aktuelle gatene skal fortsette å være midlertidig stengt.

Den nåværende tillatelsen til å ha bommene der går ut den 30. juli.

Dermed måtte bydelsutvalget denne uka hastebehandle en sak, som BU-leder Lie omtaler som svært viktig for både bydelen og samferdselen i sentrum – uten at bydelsadministrasjonen kunne gjøre noen selvstendig vurdering av saken.

– Det er ikke slik vi utvikler byen sammen, skrev en oppgitt Jens Jørgen Lie i et svar da han ble kontaktet angående høringen.


Mener å se mønster

Bydel Frogner er ikke beslutningsmyndighet i den aktuelle saken. De kan kun gi innspill til byrådet, som tar en avgjørelse i saken.

Da Avisa Oslo tar kontakt med Jens Jørgen Lie, setter BU-lederen spørsmålstegn ved hvorvidt høringen er reell når Frogner avgir Høyre-politikeren understreker at kritikken hans i hovedsak retter seg mot byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, som har det overordnede politiske ansvaret. Han mener å se et mønster.

– Når vi blir bedt om å komme med svar midt i fellesferien, kan det fort havne under radaren. Og det er ikke første gangen vi mottar viktige saker med korte frister, sier Lie til Avisa Oslo, før han tilføyer:

– En kan mistenke at det er med vilje.

Tar byrådet i forsvar

Avisa Oslo rettet fredag en henvendelse til byrådsavdelingen. Henvendelsen er ikke blitt besvart.

Frogner Aps BU-gruppeleder Bjarne Lagesen mener imidlertid ikke det er noen grunn til å sette spørsmålstegn ved intensjonen bak tidspunktet for høringsfristen, selv om han er enig i at den er uheldig.

– Alle administrasjoner kan havne i en tidsklemme. Jeg synes ikke at vi skal spekulere i om det er noen intensjon bak det, sier Lagesen til Avisa Oslo.

– Noen ganger får vi korte høringsfrister, andre lange. Jeg ser ikke noe kritikkverdig mønster her, men opplever at Høyre og Frp ønsker å slå politisk mynt på noe som er et vanligere fenomen enn de gir uttrykk for. Jeg tror ikke det ville vært noe annerledes med et borgerlig byråd, fortsetter han.

Framhever positive konsekvenser

Lagesen sier også at den aktuelle saken er en sak alle lokalpolitikerne i Frogner kjenner svært godt til fra før etter flere runder og en utfyllende rapport om fordeler og ulemper.

I den aktuelle trafikkanalysen framheves følgende fordeler av Løkkeveiens prøvestengning:

  • Bedre bomiljø.
  • Tryggere skolevei.
  • Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter.

– Vi har også et overordnet mål om mindre biltrafikk i Oslo sentrum og miljømål for Oslo som helhet. Så møter vi motargumenter om at noen må kjøre lenger på grunn av stengte veier, som jeg opplever er en avsporing fra hva dette egentlig handler om. Vi glemmer det store perspektivet, sier Lagesen.

Han påpeker også at beboere i de aktuelle gatene kan kjøre gjennom bommene.

Advarer mot kork og unødvendige utslipp

Samtidig framhever analysen en negativ konsekvens i form av økt trafikk i øvrige gater, som igjen har nærhet til kollektivknutepunkter.

Da Avisa Oslo tar kontakt med BU-leder Lie, framhever disse. Han mener at å fortsette den midlertidige stengningen er å fjerne et problem fra et område ved å forverre problemene andre steder.

I selve vedtaket fra tirsdag heter det at Frogner BU ønsker å redusere bilbruk i indre by.

«For å oppnå dette er det blant annet nødvendig tilrettelegge for korte kjøredistanser for nødvendig kjøring i etablerte trafikkårer for å komme gjennom i sentrum. Derfor er det et paradoks at stengingen av Løkkeveien har ført til lengre kjøredistanser, unødvendig kork og økte utslipp. Et lett synlig resultat av stengingen er de store køene i Henrik Ibsensgate, Drammensveien og Bygdøy allé», står det også.

Uenige

– Det har også kommet nye forutsetninger. En av disse er et forslag (gitt på Stortinget av MDG, blant annet støttet av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) red.anm.) om å stenge tunnelen under regjeringskvartalet. Konsekvensene av dette er ikke utredet i forbindelse med denne saken, sier BU-leder Jens Jørgen Lie.

Aps Bjarne Lagesen mener på sin side at Lie forskutterer et vedtak som ikke har kommet.

– Vi mener at fordelene ved å fortsette den midlertidige stengningen er større enn ulempene, og vil jobbe videre for en permanent stengning, sier gruppelederen for Frogner Ap.

«Det er viktig og riktig å iverksette tiltak som bidrar til at flere velger andre fremkomstmidler enn privatbilen selv om dette kan gi noen ulemper i starten», heter det i forslaget han og resten av mindretallet foreslo under tirsdagens BU-møte.