Gå til sidens hovedinnhold

Hardt ut mot byrådets budsjettforslag: – Matcher dårlig med slagordet om en «by med plass for alle»

Byrådet vil kutte i støtten til Jussuss og JURK. Organisasjonene mener det kan føre til at færre vanskeligstilte får rettshjelpen de trenger.

– Dette er et kutt som rammer dem som allerede har minst, sier Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, daglig leder i JURK.

I sitt budsjettforslag vil byrådet kutte i støtten til JURK, Juridisk rådgivningfor kvinner, og Juss-Buss, to organisasjoner som tilbyr gratis rettshjelp for utsatte grupper.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis rettshjelp til alle som definerer seg som kvinner. Jonassen forteller at det særlig er volds, trakasserings – og overgrepssaker som havner på bordet deres. JURK jobber parallelt med Juss-Buss som også er et studentdrevet rettshjelpstiltak.

Begge organisasjonene er i stor grad basert på frivillighet, og bistår årlig flere hundre mennesker som ellers ikke hadde hatt råd til rettshjelp.

Les også

Flere hundre millioner skulle brukes på trikketunnel. Nå er det ingen konkrete planer

– Folk som ikke får hjelp andre steder

Erlend Smith Elgesem (23) er jusstudent og saksbehandler i Jussbuss. Som saksbehandler jobber han godt over hundre prosent. Mye av arbeidet som legges ned er frivillig, som de andre i organisasjonen får han rundt 8.000 kroner i måneden.

– En saksbehandler hos oss tar i gjennomsnitt rundt 200 saker i året. Det gjelder alt fra studenter som opplever at utleiere holder tilbake depositum, uføre som opplever at NAV ikke gir støtten de har krav på eller flyktninger som skal kastes ut av landet, forteller han og legger til:

– Dette er folk som ikke får hjelp andre steder. Det er gjerne personer med få ressurser, og på grunn av økonomi, språk eller andre grunner trenger hjelp til å hevde sine rettigheter.

I sitt budsjettforslag foreslår byrådet i Oslo å kutte Juss-Buss med 200 000 kroner fra i fjor. Da lå støtten på en million, mens det nå foreslås å bevilges 800.000. Juss-Buss er utelukkende finansiert gjennom støtte fra det offentlige og noen private aktører, og får rundt sju millioner i året. Det aller meste av dette er er bundet opp i faste utgifter som lønn og avgifter. Det betyr at hver krone teller for organisasjon, forteller Smith Elgesem.

– 200.000 høres ikke ut som en kjempestor sum i det store bildet, men vi har allerede en trang økonomi og mye er knyttet til lønn. Det er rett og slett utrolig vanskelig for oss å kutte i utgifter, sier han.

– Hva er konsekvensene av at byrådet kutter i støtten deres?

– I verste fall fører det til at vi ikke har råd til alle de ansatte. Det betyr at vi får tatt inn færre saker, noe som betyr at folk som trenger vår hjelp ikke får det.

Les også

Sandra og Nelly har åpnet Oslos første heksebutikk: – Stått her i to og en halv time

En dårlig bursdagsgave

Juss-Buss fyller 50 år i år, og ifølge Smith Elgesem er det fortsatt et enormt behov for den jobben de gjør. Han er ikke særlig imponert over bursdagsgaven fra byrådet:

– Dette er småpenger for dem, men for oss og for dem vi hjelper har det mye å si. Utgiftene våre øker i takt med resten av samfunnet, og det er mange som trenger den hjelpen vi kan gi. Å opprettholde nivået fra i fjor, er det minste byrådet kan gjøre, sier Smith Elgesem.

Han legger til at Juss-Buss har vært truet av kutt tidligere, blant annet i fjor.

– Det er utrolig kjipt å måtte gå gjennom dette hvert år, det er tid vi burde brukt på å hjelpe dem som trenger det, og ikke på å rettferdiggjøre eksistensen vår for byrådet, sier han.

Saken fortsetter under bildet.


Les også

Tiltrekker folk med øl til 39 kroner: – Jeg tror vi er billigst i byen

Kutter en hel stilling

Også for JURK foreslås det et kutt i støtten. I budsjettforslaget innstiller byrådet på 920.000, som tilsvarer 80.000 mindre enn i fjor. Det får daglig leder, Bjørk Jonassen, til å fortvile.

– Dette er kutt som vil påvirke driften vår. Vi har allerede et stramt budsjett, og bruker midlene våre utrolig effektivt, sier hun.

For begge organisasjonene tilsvarer kuttene som er foreslått tilnærmet en hel stilling.

– Et kutt på 80.000 er småpenger for byrådet, men det tilsvarer en hel saksbehandler. I verste fall kan dette kuttet bety at rundt åtti kvinner ikke får den rettshjelpen de trenger, sier Jonassen.

Et budsjett for «En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle», hevder byrådet selv. Smith Elgesem og Jonassen kaller dette for tomme ord:

– Kuttene til JURK og Juss-Buss matcher dårlig slagordet om en «by med plass for alle». I stedet er dette et kutt som rammer de som allerede har minst i samfunnet, sier han.

Byrådet: – Må gjøre prioriteringer

I en mail til Avisa Oslo, skriver Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester at de i fjor ble supplert med 13,6 mill. til tilskuddsordningen på helse- og sosialområdet i bystyrets budsjettvedtak for 2021 og at det derfor vil bli kutt for noen tilskuddsmottakere sammenlignet med bystyrets budsjettvedtak for 2021.

– Når byrådet ikke har funnet rom for å øke tilskuddsrammen helt opp til bystyrets nivå for 2021, innebærer det at mange av organisasjonene blir innstilt av byrådet til mindre tilskudd enn det som ble vedtatt av bystyret i fjor. Dette gjelder ikke bare rettshjelpstiltakene. JURK, Juss-Buss og Gatejuristen, Barnas jurist, Gatas økonom, Ung økonom, er alle tre innstilt til det samme byrådet innstilte på i 2021. Vi fordeler midler til 130 organisasjoner og tiltak og må gjøre prioriteringer, skriver Hansen.

Avslutningsvis skriver Hansen at med summen som er innstilt i budsjettet til rettshjelp, i tillegg til Oslo kommune sitt eget rettshjelpskontor, Fri rettshjelp, vurderer hun tilgangen til kostnadsfrie rettshjelpstiltak i Oslo som god.

Kommentarer til denne saken