Det var mange harde ord i avisene om utrygghet og kriminalitet på Grønland og Vaterland før sommeren. Mange av oss som jobber i politiet ble stoppet på gaten av fortvilte innbyggere som ønsket et mer synlig politi.

I løpet av sommeren har vi i Oslo politidistrikt hatt økt fokus på å skape trygghet i disse områdene. Vi har prioritert synlig tilstedeværelse med uniformerte patruljer. Samtidig har vi satt i gang tiltak som ikke nødvendigvis er så synlige for folk.

Våre mannskaper har hatt særlig fokus på å avdekke våpen og kniver for å forebygge alvorlige voldshendelser. Og vi har prioritert å pågripe personer med voldspotensial og kjent voldshistorikk.

Tatt flere våpen og kniver

Resultatene er at vi har identifisert 191 personer som har utvist salgsadferd. Politiet har pågrepet om lag 100 personer, og 107 personer er anmeldt for lovbrudd begått i det aktuelle område. Flere av disse har vært involvert i ordensproblemer og/eller vært i besittelse av våpen. Vi er godt fornøyd med å ha tatt ut flere våpen og kniver, mer konkret 1 revolver, 9 kniver, 1 saks, 2 pepperspray og ett gassvåpen. Som følge av den økte innsatsen har politiet beslaglagt flere kilo narkotika samt kontanter fra selgerne.

Vi ser tydelig etter sommerens innsats at politiets tilstedeværelse setter en demper for vold, åpenlyst salg og annen kriminalitet. Vi har dessverre hatt to knivstikkinger i august, og når slike hendelser skjer er vi raskt på stedet og pågriper gjerningspersonene etter kort tid. Disse hendelsene blir prioritert høyt av oss.

Vi har svært god oversikt over aktørene, og vi ser at de endrer måten de jobber på som følge av politiets innsats i sommer. Selgerne blir mer mobile, og de står ikke like mye stille. Så lenge det finnes kjøpere, vil det være selgere.

Nabolagspoliti på Grønland

Aktiviteten i byen tar seg gjerne opp etter sommerferien og det betyr større konkurranse om politiets oppmerksomhet. Samtidig ønsker vi å prioritere tilstedeværelse på Grønland og Vaterland. Situasjonen i området er kompleks og vi i politiet kan ikke løse situasjonen alene. Vi jobber derfor forebyggende sammen med kommune, bydel og frivillige i området.

Politiet i Oslo jobber nå med å etablere et nabolagspoliti på Grønland, basert på erfaringene fra Tøyen. En slik ordning vil sikre kontinuitet i vår tilstedeværelse og bygget bedre relasjoner til de som bor og jobber i området. Vi opplever at området har blitt tryggere etter sommerens innsats. Flere og flere barnefamilier tar i bruk lekeplassene. Slik vil vi at det skal være fremover også.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Politimesteren: Vi trenger nye virkemidler for å hindre ungdomskrim

Les også

Total berøringsangst for å snakke om ukultur

Les også

Jeg liker ikke kulturen med «hemmelig politi», straff, og naboer som tar bilder

Les også

Oslo trenger flere politifolk, men på rådhuset er det stille

Les også

Kjære St. Hanshaugen. Jeg håper vårt forhold ikke ender i tragedie