Toppen av Schweigaards gate mandag ettermiddag. Mellom ti og 15 velvoksne leddbusser sperrer all trafikk i begge retninger.

De kommer seg rett og slett ingen vei.

På et tidspunkt gikk det ut en melding fra Ruter: Nå står alle busser i hele byen!

Heldigvis gikk trikken, dog forsinket mange steder. Og T-banen, som på grunn av alt dette var uvanlig stappfull mandag.

Inkompetente pyser

Én ting er at vi gjør oss til latter i resten av landet, der de i kommentarfeltene stempler oss som noen inkompetente pyser, som blir like tatt på senga hver gang gatelegemene våre blir hvite av nedbør. Og som i tillegg syter over vår vanskjebne.

Slikt er selvsagt fortærende nok, men ikke det som ligger meg mest på hjertet. Det er derimot å få svar dette spørsmålet:

Har våre offentlige myndigheter og deres virksomheter i realiteten gitt opp at vi skal fungere normalt som by når det snør?

Slik kan det nemlig se ut.

Oslo har nå over 700.000 innbyggere. Veksten har vært formidabel. Det har den også vært i våre nabokommuner: Bærum og Ringerike i vest, Lunner i nord, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog og Enebakk i øst, og Nordre Follo og Nesodden i sør.

Folk fra hele østlandsområdet jobber i Oslo, noe som gjør at de må reise ut og inn av byen. Trykket er enormt på Oslo.

Snøfall på kort tid

Jeg kan ha en viss forståelse for at trafikken korker seg og det oppstår større eller mindre trafikkuhell når innfartsveiene får betydelig snøfall på kort tid, når så mange mennesker skal ut og inn av byen samme dag.

Men det er den interne kollektivtrafikken i Oslo som fascinerer meg mest nå.

Hvorfor greide ikke leddbussene å komme seg opp Schweigaards gate til Galgeberg?

Den viktigste grunnen er selvsagt manglende brøyting. Kapasiteten for brøyting er åpenbart ikke tilstrekkelig til å begynne å rydde alle bussrutene, ikke minst de mest trafikkerte, fra det begynner å snø til det slutter.

Det trenger nemlig dagens busser i Oslo. Sier ikke det noe om bussene? For hvor bratt er egentlig Schweigaards gate? Ikke så bratt sist gang jeg kjørte der (den har også i ikke altfor fjern fortid vært selve hovedfartsåren gjennom byen).

Piggdekk?

Bruker disse bussene piggdekk?

Nei. Piggdekk brukes ikke på noen busser i indre by.

Hvis det er nok snø – eller glatt nok – bruker disse bussene kjetting?

Nei, bussene i indre by bruker ikke kjetting.

Minner om vinter i New York

Dagens situasjon minner meg om de tre vintrene vi bodde i New York for en ti års tiden siden. Der kunne det snø like mye som i Oslo sentrum på det verste. Og det kunne være like kaldt, selv om vinteren var noe kortere og de store snøfallene færre.

I New York prøvde man ikke engang å late som om man hadde kontroll. Eller kapasitet til å brøyte. Kun det grøvste ble fjernet. Falt snø i en viss mengde bare stengte man skoler og barnehager, og i visse tilfeller også T-banen. Det het rett og slett bare «snowday». Alle skolebarn elsket det, kan jeg bekrefte. Og myndighetene kom med sterke oppfordringer til alle som kunne det om å holde seg hjemme til det hele var over.

Mitt inntrykk var at man rett og slett ikke fant det regningssvarende å bygge opp en så stor beredskap som er nødvendig bare for noen, tross alt, relativt få «snowdays» i året.

Er denne måten å se tingene på også noe som har kommet til Oslo? Man kan jo begynne å lure. Og hvis det skulle være tilfellet, er det noe som bare har sneket seg inn på oss, eller er det egentlig en utvikling man har godtatt bevisst, men uten å si noe til innbyggerne?

Det hadde vært fint å vite.

Kanskje kommer noen av svarene på disse spørsmålene i dette intervjuet i Avisa Oslo med Ruters informasjonssjef Sofie Bruun tirsdag ettermiddag.

Brøytebilene kommer ikke fram

Der sier Ruters talsperson blant annet:

«Det er mye trafikk på veiene og når brøytebilene ikke kommer frem slik at de får brøytet og strødd, og bergingsbilene ikke kommer frem for å ta unna kjøretøy med problemer, ja da står trafikken, da blir det kaos», og la til:

«Kaoset er summen av valgene alle trafikanter tar».

Kan det ikke også være summen av alle valg våre samferdselsmyndigheter tar?

¨