Oslo kommune fortsetter oppryddingen på fortau og i gater, og inntauingene av feilparkerte og henslengte sparkesykler fortsetter. For hver inntauede enhet må utleieaktørene betale 1.590 kroner for å få dem ut igjen.

1.273 enheter

Den aller første elsparkesykkelen ble tauet inn til Bymiljøetaten den 19. april. Fra den dagen og til søndag 6. juni er det tauet inn 1.273 enheter, får Avisa Oslo opplyst av Bymiljøetaten.

Men Bybetjentene i etaten gjør mer enn bare å sørge for at de blir fjernet. Hver eneste doning som betjentene bare flytter på, blir også registrert. I alt dreier seg om 2.668 elsparkesykler som har stått feil, og vært til noe hinder.

De åtte aktørene som driver utleie av elsparkesykler i byen, har hittil måtte punge ut 2.024.070 kroner for å få dem ut igjen.

Les også

Legevakten i Oslo: Innfør promillegrense på elsparkesykkel

Da Avisa Oslo dro til kommunens inntauingstomt på Ulven dagen etter det verste elsparkesykkelkaoset hittil, som var den varme helgen 28.– 30. mai, hadde aktørene vært raske med å hente dem ut igjen.

I alt klarte kommunen den travle utfartshelgen å fjerne drøyt 300 enheter som var til hinder for andre trafikanter.

På høring

Mandag sendte Oslo kommune ut på høring en ny forskrift som skal gjelde for kommunen. Alt tyder på at Stortinget vil gi kommunene grønt lys for selv å regulere håndteringen av elsparkesykler.

Blant annet forslås det et maksimumsantall på 8.000 enheter og at de ikke skal kunne brukes mellom 01.00 og 05.00 alle dager.

Byrådets varslede tiltak mot elsparkesykler i Oslo har fått Voi-sjefen til å reagere sterkt.