Personen var i Oslo 6. til 10. mai og hadde symptomer under oppholdet, melder FHI.

Det var først etter reisen at vedkommende fra et europeisk land fikk smitten påvist.

FHI bistår nå Oslo kommune med smittesporingen. Eventuelle nærkontakter vil bli kontaktet.

– Vi bistår nå Oslo kommune med å informere dem som den reisende hadde nær kontakt med under oppholdet. Det er for tidlig å vurdere risikoen for at noen av dem er smittet. Smittefaren til den allmenne befolkningen regnes som svært lav, Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Påvist i flere land 

FHI utdyper videre at smitte med apekopper oftest forekommer ved direkte kontakt. Det kan også skje ved indirekte kontakt og dråpesmitte. Sistnevnte krever ofte nærkontakt over lengre tid.

– Det er ikke uventet at personer smittet med apekopper har vært i Norge, og helsetjenesten skal være forberedt på det, sier Aavitsland.

Apekopper er påvist i flere europeiske land, som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland, Italia, Portugal, Spania og Sverige, samt i USA, Canada og Australia.

Viruset gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett og er sjelden dødelig. Vanligvis blir pasienten frisk etter to til fire uker.

Ikke bekymret 

Apekopper er endemisk i Sentral- og Vest-Afrika, særlig Kongo, der det ofte overføres gjennom nærkontakt med dyr som gnagere og aper.

Viruset er i slekt med kopper, som ble regnet for utryddet i 1980, men har et mye mildere forløp og er sjelden dødelig. Symptomer er utslett i ansiktet som sprer seg til resten av kroppen, feber, muskelsmerter og frysetokter, og man er gjerne frisk etter et par uker.

Helsemyndighetene vil neste uke ta stilling til om apekopper skal defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. FHI er ikke særlig bekymret for situasjonen.

I Sverige ble sykdommen fredag klassifisert som allmennfarlig, noe som åpner for å iverksette smitteverntiltak. Det skjer dagen etter at det første tilfellet ble påvist i landet.