Vi har en avtale med Oslo uni­ver­si­tets­sy­ke­hus, som gjør at vi kan sende pasienter dit. Avtalen trådte i kraft fredag 15. juli, og vil vare i to uker, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef ved Syke­hu­set i Østfold, Bjørn Hødal, til Fredriksstad Blad.

Men Oslo universitetssykehus sliter selv med stor pågang, og for to uker varslet Folkehelseinstituttet (FHI) at sykehusene må belage seg på flere innleggelser fremover.

Bakgrunnen er blant annet en økning i innleggelser av koronapasienter.

Sykehuset Østfold i Viken fylke har nå iverksatt ekstraordinære tiltak som følge av sprengt kapasitet. Pasienter som kan risikere å bli sendt til hovedstaden er indre medisinske pasienter.

– Må sørge for eget opptaksområde

– Hvordan påvirker dette kapasiteten på OUS så langt?

– Så langt så har vi ikke fått så mange pasienter, så det har gått greit, opplyser pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Hedda Holth til Avisa Oslo.

Det er indre medisinske pasienter som vil kunne bli sendt til Oslo universitetssykehus. Avta­len gjel­der ikke for psy­kisk hel­se­vern, inten­siv- og føde­av­de­lin­gen.

Les også

Ryktene gymlæreren Allan aldri ble kvitt: – Ingen har noensinne trodd det om ham

Indremedisinsk sengepost hos Oslo universitetssykehus har 24 plasser.

Holth forklarer at pasienter blir fordelt til ledige senger på Ullevål og Rikshospitalet etter behov.

– Vi ønsker i utgangspunktet å bistå, men må til enhver tid kunne sørge for eget opptaksområde, regionale og nasjonale funksjoner, sier Holth og legger til:

– Vi vurderer vår mulighet til å bistå fortløpende.

Avtalen mellom Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus gjelder for to uker.

– Når den tiden er gått så får vi se hvordan situasjonen er, både hos oss og i Østfold, sier Holth.

Sprengt kapasitet

På Ullevål sykehus i Oslo får de inn rundt 40 koronapasienter hver uke. Det også blitt lagt inn en del pasienter med ulike skader og diagnoser, som samtidig har hatt korona.

– Kapasiteten er ganske sprengt, spesielt på medisinsk klinikk som tar vare på de fleste av disse pasientene, sa sykepleier og seksjonsleder ved akuttavdelingen Jens Christian Holmberg på Oslo universitetssykehus (OUS) til TV 2.