AF Gruppen og det italienske selskapet Ghella har fått en kontrakt på 8,75 milliarder kroner for bygging av tunnel og annen infrastruktur for Oslos nye vannforsyning mellom det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby, Oset på Kjelsås, Stubberud og Trosterud.

AF Gruppen beskriver kontrakten som deres største noensinne.

– AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge vanndistribusjonsnett for Oslo kommune i samarbeid med Ghella. Vi ser fram til et godt samarbeid med Oslo kommune og til å skape en trygg og sikker vannforsyning for innbyggerne i Oslo. AF og Ghella har tidligere samarbeidet på Follobanen og har begge lang og god erfaring med tunnelprosjekter, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å bygge en fullgod reservevannforsyning til Oslos innbyggere. Distribusjon av drikkevannet ut til innbyggerne er helt sentralt for at Oslo skal få en trygg og robust vannforsyning, sier direktør Anna Maria Aursund i vann- og avløpsetaten.

I dag får 90 prosent av Oslos innbyggere vannet sitt fra Maridalsvannet og anlegget på Oset. De resterende 10 prosentene får vann fra Elvåga i Østmarka og vannverket på Skullerud.

Det nye vannprosjektet skal hente vann fra Tyrifjorden i en lang tunnel som strekker seg gjennom Nordmarka til Huseby. Derfra spres vannet videre ut til byen.

Totalt sett ligger det an til å koste over 26 milliarder kroner.

Kostnadssprekken for første del av prosjektet, mellom Tyrifjorden og Huseby, førte i fjor vår til at Lan Marie Berg (MDG) trakk seg som miljø- og samferdselsbyråd.