– Rett over plassen står det et stort telt som skal vise fotball-VM. Tanken er at budskapet skal møte de som kommer ut av teltet etter å ha sett kamp, sier Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonssjef i Amnesty International Norge til Avisa Oslo.

Torsdag formiddag kan forbipasserende på Youngstorget bevitne et stort gult banner som henger over inngangen til Folketeaterpassasjen på Youngstorget.

Valget av plassering handler imidlertid ikke utelukkende om VM-teltet. Folketeater-bygget har i nesten 100 år også rommet hovedkontoret til Arbeiderpartiet.

– I tillegg kommer den historiske konteksten til Youngstorget. Det er folkets og Arbeidernes plass. Amnestys budskap er at arbeiderne skal bli betalt en rettferdig lønn.

Les mer om VM-teltet på Youngstorget:

– Kommer til å gjenta dette budskapet

Budskapet er en del av Amnestys kampanje knyttet til det omstridte verdensmesterskapet i Qatar.

Ifølge en artikkel på Amnestys nettsider består over 90 prosent av arbeidsstyrken i landet av migrantarbeidere. Amnesty International mener å ha dokumentert at migrantarbeidere har blitt utsatt for lønnstyveri, tvangsarbeid, og farlige arbeidsforhold i tillegg til begrenset mulighet til hvile og restitusjon.

– Vi i Amnesty kommer til å gjenta dette budskapet gjennom hele VM. Det absolutt viktigste er at migrantarbeiderne blir betalt. Dette er folk som trenger de aller mest grunnleggende tingene i livet, men ikke eier nåla i veggen, sier Tollefsen.

– Det har også vært flere rapporter om at tusenvis av migrantarbeidere skal ha dødd under byggingen av idrettsanlegg?

– Det som er litt krevende med disse tallene, som blant annet The Guardian har skrevet, er at qatarske myndigheter har gjort svært lite for å undersøke dødsårsaker. Det er vanskelig å si noe sikkert om antall døde og dødsårsak, svarer han, og legger til:

– Arbeidsvilkårene for arbeidere har vært under enhver kritikk i mange år.

Henvender seg til Fifa

Banneret – og kampanjen for øvrig – henvender seg riktig nok til det internasjonale fotballforbundet (Fifa), og ikke til qatarske myndigheter. Dette har en forklaring.

– Den viktigste kraften for å påvirke Qatar er Fifa. Fifa er en enormt viktig aktør i dette bildet og det presset de kan legge på Qatar er stort.

Altså mener Amnesty at Fifa er best egnet til å sørge for at Qatar betaler migrantarbeidere skikkelig. Han mener det sånn sett går en linje mellom de som oppsøker fotball-VM og situasjonen til migrantarbeiderne.

– Fifa har også rettighetene til tv-sendingene. Det går en link mellom de som sitter i teltet og ser på VM og den påvirkningen vi ønsker å yte mot Qatar.

– Amnesty sitt bidrag skal være å minne også de som ser på VM om migrantarbeiderne. Vi kommer til å være til stede under hele VM for å minne folk på hvem som har gjort dette VM-et mulig.

Les mer om Qatar-VM på Oslodebatten: Lettere å kritisere et arabisk land i Midtøsten?