Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler NRK å gå i dialog med grunneiere på adressene ved siden av tomten de allerede har anskaffet seg for å få plass til bygningsmassen på 50.000 kvadratmeter.

Det melder Estate nyheter denne uken.

800 millioner for flere eiendommer

NRK betalte 800 millioner kroner til Ferd Eiendom og Axer Eiendom for tomtene i Ensjøveien 3-7, der de skal etablere sitt nye hovedkontor når flyttelasset skal gå fra Marienlyst.

Det var NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja (V) som ga NRK fullmakt til å kjøpe eiendommene i Ensjøveien i mai 2021.

Tomtevalget ble omtalt som viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet, uttalte daværende kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen.

– Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor, sa han.

Se arkitektstudentenes forslag til NRK på Ensjø

Må utvides

Nå skriver Estate at det ser ut til at NRK kan bli nødt til å bla opp mer for å få realisert planene.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte, som Gottlieb Paludan Architects Norge og AFRY har bestilt på vegne av NRK, skriver PBE at foreslått utnyttelse på 50.000 kvadratmeter forutsetter at planområdet utvides, og at Ensjøveien 9-15, som ligger mellom foreslått planområde og tyngdepunktet på Ensjø, inngår i denne utviklingen.

– PBE er positiv til at NRK har utpekt Ensjø for nytt hovedkontor, men mener at planområdet må utvides for at en utnyttelse som foreslått kan tilpasses nærområdet i tråd med overordnede føringer for stedet. Viktige temaer er føringer fra planleggingsprogrammet for Ensjø og VPOR Ensjø, heter det i område- og prosessavklaringen.

– Utvidelse er en forutsetning

PBE understreker blant annet at det i planforslaget må tas inn en gangbru over Gjøvikbanen, et forslag de omtaler som en viktig forbindelse til planområdet og NRK.

I prosessavklaringen anmoder PBE om at forslagsstiller går i dialog med grunneiere i Ensjøveien 9–15 «for å komme frem til en løsninger som legger opp til utvikling i tråd med overordnede føringer og våre videre anbefalinger».

– Utvidelse av planområdet er derfor en forutsetning for våre videre vurderinger og anbefalinger. Dersom NRK velger å ikke følge våre anbefalinger påpeker vi at dette vil medføre en høy reguleringsrisiko for videre behandling av et fremtidig planforslag, og vil med høy sannsynlighet påvirke fremdrift i saken, understreker etaten.

Må se på prosessavklaringen

Estate nyheter har vært i kontakt med prosjektdirektør Jon Espen Lohne i NRK, som sier han ikke kan kommentere kravene til PBE:

– Nå må vi gå gjennom denne, og så skal vi ha oppstartsmøtet med PBE i neste uke. Så får vi ta det derfra, sier han.