De fleste av oss husker noen som har betydd noe ekstra i oppveksten vår utenfor familien, eller vi skulle ønske at det var noen der som så oss. Koronakrisen har gjort oss enda mer bevisste på hva det betyr å ha gode og trygge arenaer for barn. Når fristen for å søke høyere utdanning nærmer seg med stormskritt, spør jeg deg: Har du tenkt på å søke deg til et yrke der du virkelig kan utgjøre en forskjell?

I Oslo har vi over 700 barnehager med nesten 40 000 barn, og mer enn 180 skoler med over 90 000 elever. Barnehagene og skolene våre er det viktigste fundamentet vi har for et godt samfunn, nå og i framtida. Vi er stolte av barnehagene og skolene våre, og det er først og fremst alle de dyktige og engasjerte medarbeiderne våre som gjør dem til det de er. Torsdag er det søknadsfrist til høyere utdanning, og mange unge gjør akkurat nå viktige veivalg for seg selv og for samfunnet. Da håper jeg mange tenker over hvor viktig det er å jobbe med barn og ungdom.

Vi er inne i en historisk periode. Barn og unge har opplevd det tøffeste året de kanskje noen gang vil oppleve, samtidig som mange vil ta med seg viktige erfaringer. 2021 blir det første av mange reparasjonsår. Vi er forberedt på at senvirkningene av pandemien blir både dype og langvarige, men det er mulig å gjøre mye for at konsekvensene skal bli mindre alvorlige. Det som er sikkert er at barn og unge vil trenge engasjerte, flinke og fine voksne enda mer enn før. Er du en av dem? Jeg ønsker meg alle typer, og helst et stort mangfold! Barn og unge trenger voksne de kan kjenne seg igjen i, og som speiler dem.

Pandemien har også ført til at mange jobber er blitt borte, og arbeidsløsheten har ikke vært høyere siden 2. verdenskrig. Økonomien vil kanskje være ustabil i lang tid. Å velge trygt vil være viktig for mange unge mennesker som skal etablere seg, få et hjem og kanskje stifte en familie. Før jul kom Statistisk sentralbyrå med sine framskrivinger om hvilke utdanninger vi vil ha mest behov for om 20 år. Øverst på lista over utdanninger vi vil trenge mer av står sykepleiere og helsearbeidere fra høgskoler og videregående utdanning. I mars fikk vi søkertallene for videregående opplæring i Oslo, og det bekymrer at færre nå ønsker seg til helse og oppvekstfag. Tallene viser en nedgang fra 594 i fjor til 500 i år. Den trenden må snus!

Det sies ofte at lærere og barnehagepedagoger har «verdens viktigste jobb», og det har de. Men vi må legge til flere i denne kategorien. Skal vi gi barn og unge i denne byen den nødvendige ballasten, trenger vi også gode helsesykepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere, psykologer, helsefagarbeidere, barnevernspedagoger, sosionomer, spesialpedagoger, vaktmestere og kontorpersonell … ja, alle som kan bidra med kunnskap, kompetanse, empati, trygghet, kreativitet, omsorg og engasjement for barn og unge, i barnehagene, på skolen og i fritida deres. Når fristen går ut denne uka, håper jeg du er en av dem som søker. Det finnes nemlig ikke viktigere oppgaver enn å gi barn og unge en god oppvekst.