De siste månedene har flere historier fra Ullern helsehus startet debatt om manglende ressurser i Oslos helsetilbud for syke og eldre.

For tiden utlyses stillingen som teamleder for en såkalt ressurspool ut- som skal sørge for at kommunens helse- og omsorgstjenester «har riktig folk til riktig tid», heter det i stillingsutlysningen.

Det var i september 2021 at bystyret vedtok at det skal opprettes en sentral ressurspool for helse- og omsorgssektoren i Oslo kommune. Sykehjemsetaten har fått oppdraget, bekrefter HR-direktør Gro Prøis Tynning i Sykehjemsetaten ovenfor Avisa Oslo.

– Poolen skal levere ressurser som skal dekke ledige vakter i bydeler og etater. Foreløpig er dette et prosjekt med en prosjektleder og styringsgruppe som utreder hvordan dette skal organiseres, forklarer HR-direktøren.

Prosjektet starter opp i en pilot og utvides etter hvert. Det er ikke prøvd lignende prosjekter i kommunen tidligere.

«Vi ønsker i hovedsak å tilsette helsefagarbeidere og sykepleiere i faste hele stillinger i ressurspoolen, som skal jobbe på tvers i bydeler og etater i hele Oslo kommune. Målet er at poolen fremstår som attraktiv å bruke internt i kommunen, og ressursene må være godt kvalifisert til denne nye måten å jobbe på», heter det i stillingsutlysningen.

– Hvorfor skal denne ressurspoolen opprettes?

– Å bruke fast ansatte til å dekke opp ledige vakter vil gi flere heltidsstillinger, sikre mer kontinuitet og bedre kvalitet i tjenestene. Det vil også redusere innleie og bruk av tilfeldige vikarer, sier Prøis Tynning.

LES OGSÅ: Vil ha full reform i eldreomsorgen i Oslo: – Trenger en grundig gjennomgang

Over 55.000 vikartimer

Lille julaften gikk leder Siri Follerås i Fagforbundet pleie og omsorg Oslo ut i Avisa Oslo og mente eldreomsorgen i Oslo mangler 1300 årsverk.

Avisa Oslo har fått innsyn i vikarbruken på de fire helsehusene i Oslo for 2021 og 2022. Den viser følgende antall timer:

(Sykehjemsetaten presiserer at vikarbruken i 2021 må ses i lys av pandemien der mange ansatte i perioder var syke, eller i karantene som følge av de nasjonale retningslinjene.)

2021:

 • Solvang helsehus 3.212 timer
 • Solfjellshøgda helsehus 22.616 timer
 • Lilleborg helsehus 17.973 timer
 • Ullern helsehus: 12.319,5 timer
  Totalt. 56.120,5 timer

2022:

 • Solvang helsehus 8.742 timer
 • Solfjellshøgde helsehus 17.665 timer
 • Lilleborg helsehus 12.581 timer
 • Ullern helsehus: ikke mottatt enda.
  Totalt: 38.988

Diskusjon om ressursmangel

Flere, blant annet Sykehjemsetatens direktør Helge Jagmann, har tatt til orde for at det er utfordringer knyttet til rekruttering innen eldreomsorg. Ullern helsehus har for eksempel manglet nesten en tredjedel av sykepleierne sine, opplyste etatsdirektøren til AO på slutten av fjoråret.

Samtidig har sosial- og eldreombud Anna Ryymin og eldrebyråd Robert Steen har gått ut med at utfordringene som er blitt avdekket, viser at pårørende må ta mer ansvar for sine syke nære fremover.

LES OGSÅ: Robert Steen med erkjennelse om framtidens helsetjenester: – Vi vil ikke ha nok folk

Helsehusdirektør Johnny Jakobsen ved Ullern helsehus har tidligere uttalt at det er mangel på kvalifisert helsepersonell i Norge, noe som har gjort det «svært utfordrende å rekruttere og utvikle kompetansen på helsehusene i tråd med stadig sykere pasienter».

Jakobsen har også understreket at det er utfordrende «at pasienter ikke alltid tildeles rett plass av sin bydel når de får vedtak om korttidsopphold».

Pilotene kan være helsehusene

– Skal ressurspoolen også bistå helsehusene?

– Vi ser for oss en pilot, og har hatt et internt ressursspool-prosjekt blant annet på Solfjellshøgda helsehus, og vurderer derfor at pilotene kan være helsehusene. Dette er ikke avgjort, da styringsgruppen skal ha sitt første møte i slutten av januar, svarer HR-direktør sier Prøis Tynning i Sykehjemsetaten.

Hittil er det kommet 13 søkere på teamlederstillingen som har søknadsfrist 23. januar. Prøis Tynning sier de ikke vet hvor mange ansatte ressurspoolen skal ha ennå.

– Vi håper at vi kan være klar med en pilot som kan dekke sommerferien 2023, for for eksempel helsehusene.

FÅ MED DEG ALLE SAKENE OM HELSEHUSENE I OSLO HER:

Les også

Rolf døde underernært med åtte dype liggesår på sykehjem: – Råtnet bort i levende live

Les også

Da kona hentet demenssyke Frode på Ullern Helsehus, ville hun ikke tro det hun så. Så ble det bare verre