– Min reaksjon er at byrådet lovet mye, men glemte fort. Det er veldig uklokt å bygge opp slike forventninger.

Det sier Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke til Avisa Oslo.

– Det framstår som en ren velgerbløff der byrådslederen prøvde å peke på en reell krise for folk i Oslo, men som han ikke har villet gjøre noe med, sier bystyrekollegaen Lars Petter Solås (Frp).

Uttalelsene kommer samme dag som nyheten om det kommunalt eide strømselskapet Hafslunds gigantoverskudd og et halvt år etter et VG-oppslag med byrådsleder Raymond Johansen og nærings- og eierskapsbyråd Victoria Marie Evensen.

Under overskriften «Ap-Raymond lover innbyggerne lavere strømpris», ble byrådslederen sitert på at Oslo kommunes Hafslund-eierskap skulle utnyttes «ved å gi kundene en lavere pris».

– Nivået som er nå, er altfor høyt. Vi må mye lavere ned og det mener vi at vårt selskap tåler – og det bør våre konkurrenter også tåle. De må finne sine løsninger, sa Evensen.

Forventer regelendringer i høst

Men i mars omtalte Evensen strømkrisen som et nasjonalt problem, samtidig som hun presiserte at byrådet ønsket å se på mulighetene for å «koble vannkraftprodusentene direkte til forbrukerne» for å «unngå fordyrende mellomledd».

Hun gjentok at byrådet vil ha regelendringer fra regjeringen som ville ha kunne gi kommunen mulighet til å tilby «langsiktige strømavtaler» som ville gi Hafslund mer stabilt utbytte.

– Finansdepartementet har sendt forslag om den regelendringen byrådsleder etterlyste på høring. Fristen er 1.9.2022 og jeg forventer at dette regelverket trer i kraft i løpet av høsten, skriver næringsbyråden i en e-post til Avisa Oslo.

– Hva tenker byrådet om at kommunen håver inn på strøm mens innbyggerne strever med høye strømregninger?

– Strømprisen er ekstremt høy. Det er ikke bærekraftig. Jeg er glad for at regjeringen har fått på plass en strømstøtteordning som sikrer alle private husstander en overkommelig strømpris. Så sørger vi som kommune for at inntektene fra strømselskapet tilfaller innbyggerne gjennom kommunale tjenester som skole, helse og klimaløsninger.

– Skaper politikerforakt

Bjercke har ikke sett noen resultater av utspillet byrådet kom med overfor VG, og mistenker at det egentlig står på byrådets vilje til å gi Oslos befolkning.

– Det er denne typen oppførsel som skaper politikerforakt, sier Bjercke til Avisa Oslo torsdag.

– Hvis det er en liten regelendring som skal til, er det kanskje viljen det står på, mener Bjercke, som ikke er i tvil om at det Ap-frontede byrådet med hell kunne utøvd innflytelse på sine partikolleger i regjering.

Finansdepartementet opplyser overfor Avisa Oslo at byrådet ikke har kontaktet dem angående problemstillingen de tok opp i VG-reportasjen tilbake i februar.

Torsdag ble det kjent at Hafslund har gått med 5 milliarder i overskudd siste halvår. Mesteparten av dette – 3,9 milliarder kroner – går imidlertid med til å betale selskapets skatteregning. Altså sitter Hafslund igjen med snaut 1,2 milliarder kroner etter skatt.

Da Avisa Oslo spør Bjercke om hvilke forventninger han har til byrådets bruk av overskuddet, sier han følgende:

– Min forventning nummer én er at byrådet ikke bruker utbyttet til å blåse opp driftskostnadene enda mer enn de har gjort de siste sju årene. Videre forventer jeg en form for støtte til kultur, idrett og næringslivsaktører som nå sliter med svært høye strømkostnader.

Her fremhever Venstre-politikeren eksempelvis teatre med store bygg og høye kostnader, samt idrettslag som må holde kunstgressbaner varme i løpet av vinteren. Når det gjelder privatpersoner, vil ikke Bjercke umiddelbart kaste seg på noen støtteordning.

Vil ha strømbonus til Oslo-folk

– Men byrådet har skapt klare forventninger, så vi får se hva de legger fram, sier Hallstein Bjercke til Avisa Oslo.

I revidert budsjett kom det frem at byrådet ville bruke 200 millioner kroner for å kompensere kommunale virksomheter for økte strømpriser, slik at idrettshaller, kirker og skoler ikke må begrense sine tilbud og åpningstider.

Én som har klare forventninger til kommunal strømstøtte til privatpersoner, er Frps bystyrepolitiker Lars Petter Solås.

– Det åpenbare her er at verdiene tilhører Oslos skattebetalere. Da forventer jeg at overskuddet kommer de samme skattebetalerne direkte til gode, og at byrådet kommer med konkrete forslag til det i budsjettet, sier Solås til Avisa Oslo.

Solås skisserer selv en strømbonus til Oslo-folk, der kommunen sprer det ekstraordinære overskuddet ut til innbyderne.

– Det bør absolutt vurderes, sier Solås til Avisa Oslo.

Mener opposisjonen forvrenger

Byråd Evensen svarer på kritikken på vegne av byrådet. Hun sier det er i opposisjonens interesse å skape et forvrengt bilde.

– Men vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker at selskapet skal kunne tilby fastprisavtaler. Det vil gi mer forutsigbarhet for kundene, mens strømstøtte er og må være et nasjonalt ansvar. Jeg merker meg at FrP, som har ivret for å selge Hafslund til private, nå gjerne vil bruke inntektene.

Avisa Oslo har stilt Evensen spørsmål om byrådet planlegger å legge opp til strømkompensering i Oslobudsjettet. Dette svarer ikke byråden på. I stedet presiserer hun følgende:

– Vår utfordring til kraftbransjen var følgende: Finn nye løsninger som skaper forutsigbarhet for både produsent og strømkunder. Vannkraftprodusenter bør kunne selge direkte til forbrukerne, for å unngå fordyrende mellomledd, og for å kunne tilby langsiktige strømsalgsavtaler med mer forutsigbare strømpriser. For å få til dette etterlyste vi en regelendring fra Finansdepartementet sånn at kraftselskap kan tilby langsiktige strømavtaler til private husholdninger.