Gå til sidens hovedinnhold

Hamrer løs etter trusler om motorveiultimatum: – Jeg satte kaffen i halsen

«Utrolig visjonsløse», «løsninger fra 60-tallet» og «trist». De ordene tar MDG-topp Lan Marie Berg i bruk når hun slakter Oslo-opposisjonens planer om å presse gjennom E6 Oslo Øst, ofte omtalt som Manglerud-tunnelen.

Jeg satte kaffen i halsen da jeg leste om nok et motorveiultimatum fra Venstre og Høyre. Enda mer biltrafikk og motorvei er naturligvis ikke det som må til for å løse klima- og naturkrisa.

Det skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en uttalelse til Avisa Oslo.

Byråden, som også er Oslo MDGs førstekandidat ved høstens stortingsvalg, reagerer på utspillene til Høyre, Frp, Venstre og KrF i en Aftenposten-artikkel publisert tidligere i april.

De borgerlige partiene varsler der at de vil fortsette å kjempe for «E6 Oslo Øst»-prosjektet – planer for en 15 kilometer lang E6-strekning fra Klemetsrud til Trosterud.

Les også

Geir Schau og Manglerud-folka krever tunnel: – Jeg er en ihuga sosialdemokrat, men de har svikta totalt

Avfeier ultimatum

Rundt fem kilometer av det planlagte strekket skal havne i tunnel, en løsning mange på Manglerud er svært opptatt av å få på plass. Dette blant annet for å redusere støy- og luftforurensningen for de som bor i drabantbyen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bruker byrådets motstand som begrunnelse for å ikke sette av penger til E6 Oslo Øst i Nasjonal Transportplan.

Les også

Hareide om motstanden mot Manglerudtunnelen: – Oslo har altså takket nei, og det er det noen regioner i dette landet som ikke vil tenke tanken på å gjøre

Og før Oslopakke 3 (plan som blant annet inkluderer veiutbygging i Oslo-regionen) skal reforhandles i 2021, stiller de borgerlige partiene følgende ultimatum.

– Når vi skal reforhandle Oslopakke 3, er det uaktuelt å være med på et kompromiss som ikke legger opp til at dette skal bygges, sa Høyres Nicolai Øyen Langfeldt til Aftenposten.

Det ultimatumet kommer de ingen vei med overfor byråd og stortingskandidat Berg.

– Aller mest synes jeg de borgerlige viser at de er utrolig visjonsløse for Oslos fremtid når de sverger til transportløsningene fra 1960-tallet som prioriterer bil foran barn, svarer imidlertid MDG-politikeren Berg.

Statens vegvesen sier en bompengefinansiering av E6 Oslo Øst vil gi mindre biltrafikk og at prosjektet vil skjerme befolkningen på Manglerud fra støy og luftforurensning. Les hele tilsvaret deres lenger ned i saken.

Les også

Ingen barn i Oslo bør vokse opp under slike forhold

Vil ha en helt annen pengebruk

Heller enn gjennomføre E6-prosjektet til 60 milliarder kroner, foreslår MDG at midlene de borgerlige i Oslo vil bruke på E6 og midlene satt av til E18-utbygging vest for Oslo heller går til følgende:

  • Redusere kollektivprisene med 20 prosent.
  • Øke antall avganger kraftig på T-banen over hele byen med nytt signalanlegg, ny Majorstua stasjon og ny T-banetunnel med stasjoner på nedre Grünerløkka og Bislett.
  • Utvide trikketilbudet kraftig, med ny trikkelinje langs Ring 2, til Aker sykehus og Tonsenhagen, og fra Linderud gjennom Groruddalen og Hovinbyen til Bryn og Carl Berner.
  • Støtte Viken i å etablere T-bane eller trikketilbud til Ahus, på Nedre Romerike og i Bærum.

  • Bygge om E6 på Manglerud og Trondheimsveien med mer grønt, flere trær, lavere fartsgrense, mer støyskjerming og sykkelekspressvei.

– E6 Oslo Øst er et gigantisk motorveiprosjekt til et tosifret milliardbeløp som vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil. Vi mener veien heller må bygges om til å bli mer som en bygate hvor farten settes ned, støyskjermene oppgraderes, og vi planter flere trær, skriver Berg om det siste punktet.

Les også

Hva med våre barn?

Ber om NTP-støtte på Stortinget

Stortingskandidaten skriver i tillegg at Oslo ikke både kan bruke 60 milliarder på motorveier i Oslo-området og samtidig bruke pengene til kollektivtrafikk.

– Vi må faktisk velge, mener hun.

– Jeg mener fremtiden for Oslo er å bygge ut kollektivtrafikken kraftig i årene fremover, med billigere billetter, mange flere avganger på T-banen, og nye trikkelinjer langs Ring 2, til Tonsenhagen og gjennom Groruddalen og Hovinbyen, fortsetter Berg.

Berg understreker at det politikerne på Stortinget som skal behandle Nasjonal transportplan.

Hun etterlyser at opposisjonen i Oslo burde kjempe sammen med MDG og resten av Byrådet for å få øremerkede midler til kollektivtrafikk, nytt signalanlegg på Oslo S og ny Majorstua stasjon.

– I stedet for å kjempe sammen med oss for økt statlig støtte til disse prosjektene, bruker Venstre og Høyre sammen med Frp all sin tid på å kjempe for motorvei. Det synes jeg er trist, kritiserer MDGs Lan Marie Berg.

Beregner at mindre trafikk ved bompengeprosjekt

Avisa Oslo har tatt kontakt med Elin Hermanstad Havik, som er Statens vegvesens prosjektleder for E6 Oslo Øst.

Havik skriver i en e-post at Statens vegvesens beregninger viser at ved innføring av bompenger – et sannsynlig finansieringsverktøy for prosjektet – «vil det gi mindre trafikk ved realisering av E6 Oslo Øst» enn hvis det ikke gjøres noe.

«Vi bruker en transportmodell for slike beregninger, som innehar en fremtidig utvikling i 2040», skriver Havik.

Prosjektlederen kommenterer også byråd Bergs utsagn om at å bygge E6 Oslo Øst er å prioritere bil framfor barn.

«Skoler og barnehager som ligger nær dagens vei, vil få betydelig bedre forhold med tanke på luft og støy. En vesentlig del av prosjektet består av å bygge gang- og sykkelveier (der gående og syklende har hvert sitt areal), dette blir et godt tilbud også til barn. Trygge skoleveier og barns forflytningsfrihet er viktig for prosjektet, derfor er det lagt inn løsninger (for eksempel lokk) for å fjerne motorveien som en barrikade mellom boligfelt i samme skolekrets», skriver Havik.

– Vil det å sette opp støyskjermer, ha lavere fartsgrense og plante trær gi like mye skjermede effekt for lokalbefolkningen på Manglerud som en tunnel?

– Vi vurderer at disse tiltakene ikke løser prosjektets hovedproblem, som er å bedre den lokale luft og støysituasjonen. Våre beregninger viser at disse tiltakene vil gi 4–5 dB mindre støyreduksjon enn dersom trafikken legges i tunnel. For luft vil tiltakene gi svært liten reduksjon i forhold til tunnel. Det er i dag allerede en del støyskjermer og andre mindre tiltak, så det er begrenset mulighetsrom igjen her, svarer Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen.

Les også

Mener Hareide bruker byrådet som syndebukk i veisaken: – Skuespill

Les også

Avisa Oslo avslører: Manglerudtunnelen vraket fra Nasjonal Transportplan

Les også

Massivt Oslo-press mot Hareide før E6-avgjørelsens time: – Folk på Oslo øst fortjener også rein luft

Kommentarer til denne saken