– Det er så overveldende. Og det er så mye. Jeg kunne satt meg ned og skrevet 20 spørsmål til byrådet akkurat nå.

Det sier Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Den mangeårige bystyrepolitikeren har kommet et stykke inn i en 35 sider rapport Bjercke sier han aldri har hørt om. Den er hemmeligstemplet.

Rapporten kritiserer hvordan bydelen håndterte boligkrisa, da de inngikk avtaler om at Urban Bolig AS skulle huse vanskeligstilte i bydel St. Hanshaugen.

Bjercke sukker når han leser om avtaler til totalt 240 millioner kroner. Det ble aldri gitt nødvendig godkjennelse fra byrådet og bystyret, og skulle derfor ikke vært inngått.

Sukkene blir til et «herre min hatt» når han kommer til fram konklusjonene.

Bydelen gikk «grovt» utover sine egne fullmakter, ifølge Internrevisjonen. Samtidig utsatte avtalene kommunen for «stor risiko». Rapporten beskrev også «gjennomgående svakheter» innen ledelse og ansvarsfordeling.

De aktuelle avtalene ble inngått mellom 2011 og 2016. Bydelen leier ikke lenger tre av de fem bygårdene. Les om bydelens opprydningsarbeid lenger ned i saken:

Les også

I flere år bodde vanskeligstilte i de ulovlige leilighetene. Bydelen visste om det - og betalte

Stille på kontoret

– Når en så alvorlig rapport fra internrevisjonen blir lagt fram, skulle byrådet ha orientert bystyret om det, sier Bjercke.

Avisa Oslo har gjennomgått over tusen dokumenter i forbindelse med avtalene mellom Urban Bolig og bydelen.

Når Bjerke får vite at bydelen har henvist vanskeligstilte til to bygårder selv om de visste at PBE hadde ulovlighetssaker, blir det helt stille inne på Venstre-gruppelederens kontor.

Stillheten varer lenge. Ute i Oslofjorden tuter et båthorn.

– Hvis ikke bare anskaffelsene er alvorlige brudd på fullmaktene, men hvis leilighetene også er ulovlige … Det gjør saken dobbelt så alvorlig, mener Bjercke.

Les også

Derfor skriver Avisa Oslo om utleieskandalen i bydel St. Hanshaugen

Reagerer på hemmelighold

Hallstein Bjercke har selv vært kultur- og næringsbyråd for Venstre. Han sier at dagens byråd har:

  • En handlingsplikt når de oppdager alvorlige forhold.
  • En plikt til å informere bystyret om alvorlige forhold.

Internrevisjonen ligger under byrådslederens kontor. Hallstein Bjercke mener rapporten er så alvorlig at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ikke bare burde kjenne til den.

Han mener også at Johansen har et ansvar for å følge den opp.

– Når det skjer så alvorlige feil har byrådet et ansvar for å rette opp i det. Når byrådet vet det er blitt gjort feil, har de en handlingsplikt. Og da må bystyret også kunne ettergå hvordan de har fulgt opp den handlingsplikten, sier Bjercke.

– Ryddet opp så raskt og godt som mulig

Avisa Oslo har spurt om byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil kommentere utspillene til Hallstein Bjercke. Da viste byrådslederens kontor først til bydelen.

Men da Avisa Oslo påpeker at Bjerckes kritikk retter seg mot byrådets hemmelighold av rapporten, svarer byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq (Ap).

– Det er ingen tvil om at bydel St. Hanshaugen gikk langt utover sine fullmakter i 2011, og jeg er glad for at dem som satt i det rødgrønne byrådet fra 2015 satte i gang en gransking som avdekket sterkt kritikkverdige forhold, og sørget for at det ble ryddet opp så raskt og så godt som mulig, sier Mushtaq, som ble byråd i 2022.

Rapporten ble fulgt opp i dialog mellom bydelen og byrådsavdelingen, og bydelen orienterte byrådsavdelingen i slutten av mai 2019 om en «tiltakspakke» som svar på de anbefalinger og tiltak som Internrevisjonen hadde omtalt.

– Denne saken ble kjent for offentligheten gjennom en serie artikler i Dagens Næringsliv allerede i 2020, kommunen har gitt innsyn i internrevisjonens rapport og byrådet står som alltid klare til å svare på spørsmål fra partiene i bystyret i denne og alle andre saker, sier byråden.

I postjournalene kommer det fram at Dagens Næringsliv i to omganger fikk avslag på innsyn i internrevisjonens rapport. Byrådsavdelingen oppgir at avisa etter hvert fikk innsyn. Naboer i sameiet Wessel Atrium fikk innsyn i Internrevisjonens rapport etter flere klager utformet av advokat.

Dagens Næringslivs artikkel omhandler kun den største av de ugyldige avtalene, og omtaler ikke den ulovlige inndelingen av leiligheter i Wessels gate 6.

Avisa Oslo har i tillegg avslørt flere avtaler mellom bydelen og Urban Bolig.

Vi har også dokumentert at bydelen bestilte hvordan boligene skulle se ut i bygårdene, uten å følge opp om lover ble fulgt opp. I to bygårder har vanskeligstilte bodd i leiligheter som er ulovlig å bo i.

– Skjedde på Bjerckes vakt

Mushtaq presiserer at Hallstein Bjercke selv satt i byråd da avtaler med Urban Bolig ble undertegnet i 2013. Oktober samme år ble Bjercke nestleder i det borgerlige byrådet.

I lys av det, langer byråden ut mot kritikeren:

– Dette skjedde på Bjerckes vakt, og tyder vel på at Høyre-byrådet hadde dårlig styring, og at det også manglet åpenhet og tillit.

Hallstein Bjercke erkjenner at det borgerlige byrådet «selvfølgelig» hadde ansvar for de av avtalene inngått da de hadde makta. Men han sier også:

– Dagens byråd har styrt byen i snart åtte år, det er de som fikk den svært alvorlige rapporten for fem år siden og det er de som sitter med ansvaret for å rydde opp i dette.

– Jeg forventer mer av en byråd i en så alvorlig sak enn at han forsøker å legge skylden for noe som skjer på hans vakt på noen andre. Det er 12 år siden de første avtalene ble inngått, de rødgrønne har styrt i åtte av dem og dette pågår fortsatt, mener Venstre-politikeren.

Bydelen fulgte opp rapporten

De to avtalene som fortsatt løper, er knyttet til Brenneriveien 1B og Langes gate 3.

Siden rapporten kom, har bydel St. Hanshaugen og Urban Bolig blitt enige om å avslutte avtaler knyttet til tre av Urban Bolig-bygårdene, inkludert Wessels gate 6, der det er ulovlig å bo.

Bydelen har innført en rekke tiltak i etterkant av internrevisjonens rapport, deriblant omfattende kompetansehevinger, nye rutiner og en ny boligplan.

Bydelen sier at istandsetting og ombygging av leilighetene i sin tid ble gjort for å dekke behovet for boliger til vanskeligstilte. De sier også at de lot vanskeligstilte bo i leilighetene i påvente av at Urban Bolig skulle rette ulovlighetene.

– Her er det naturlig å si at bydelens boligsosiale hjerte nok var større enn den plan- og bygningstekniske kompetansen, uttaler avdelingsdirektør Jørgen Bjelle Smit for økonomi og administrasjon i bydel St. Hanshaugen.

Krever svar fra byrådet

Slik Hallstein Bjercke ser det, burde byrådet ha satt i gang en dypere gransking enn internrevisjonens rapport.

Han etterspør også undersøkelser av om det har skjedd lignende ting i andre bydeler, og at byrådet undersøker om alle boligene bydelen leier av Urban Bolig per nå er lovlige.

– Byrådet burde fulgt det opp nærmere, særlig med Boligbygg-skandalen i bakhodet, burde de fulgt opp dette på største alvor, sier Bjercke til Avisa Oslo.

– Misforståelser

De to sakene Avisa Oslo har stilt Urban Bolig-eier Thomas Løvsland en rekke spørsmål angående PBEs ulovlighetssaker i Nordahl Bruns gate 11 og Wessels gate 6.

Der saken om den førstnevnte bygården ble avsluttet i 2021, har det siden 2015 vært ulovlig å bo i Wessels gate 6, ifølge PBE. Hittil har Urban Bolig fått 437.500 kroner i bøter.

Om situasjonen i Wessels gate 6, skriver Løvsland følgende i en e-post:

– Konkret antar vi at saken gjelder misforståelser tilknyttet at det tidligere har vært planlagt å bygge om bygården, uten at dette har blitt gjennomført.

Urban Bolig-eieren sier at det har kommet brev fra Plan- og bygningsetaten (PBE) som ikke har blitt fanget opp, og at de skal se på rutinene sine.

– Vi har engasjert arkitekt for å hjelpe oss å vurdere om enkelte mindre endringer likevel skal omsøkes, eller om forholdet PBE peker på kun skyldes en misforståelse fra PBE sin side, skriver Thomas Løvsland.