Natt til 30. august i fjor var rundt 200 personer deltakere på den såkalte «grottefesten» i en bunker i Colletts gate på St. Hanshaugen i Oslo.

To aggregater for strømtilførsel førte til lavt oksygennivå, kombinert med et høyt innhold av CO i luften.

Den eneste inn- og utgangen til festen var på rundt én ganger én meter, og flere av deltakerne var bevisstløse og måtte bæres ut under evakueringen av bunkeren.

Større forskningsprosjekt

27 av festdeltakerne ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning, og to pasienter fikk hjerneskader etter å ha blitt kullosforgiftet.

Oslo universitetssykehus informerte om at de to pasientene var på bedringens vei 22. september:

På spørsmål fra Avisa Oslo om status i dag, er Oslo universitetssykehus ordknappe:

– Vi har for tiden et eget forskningsprosjekt på gang rundt dette. Resultatene av dette vil vi kunne gå ut med når alle resultatene foreligger, sannsynligvis til høsten, etter ett års observasjonstid, forteller pressevakt ved OUS Anders Bayer til Avisa Oslo.

– Hva er det som forskes på?

– Det pågår et tverrfaglig forskningsprosjekt om saken under ledelse av overlege Fridtjof Heyerdahl ved Oslo universitetssykehus. Dette er å anse som et oppfølgingsprosjekt relatert til «Grottefesten», informerer han.

Fortsatt fem siktede

Politiadvokat Christian Stenberg informerer om at det fortsatt er fem personer som er siktet etter grottefesten, og at saken er under etterforskning.

– Vi venter blant annet på en større kartlegging fra OUS angående skadene på pasientene, og det gjenstår en del avhør, forteller han til Avisa Oslo.

– Den situasjonen som oppsto var at det var store mengder kullos i denne grotten. Hvor alvorlig konsekvensene har vært, og faregraden ved situasjonen, har betydning for vurderingen av om man uaktsomt har påført noen en betydelig skade, fortsetter han.

Fakta om kullosforgiftning

  • Kullos, karbonmonoksid (CO), er en svært giftig gass.
  • Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning. Det vil si forbrenning der det er oppstått begrenset tilgang til oksygen (luft). Det kan gjelde gassapparater som for eksempel propan, grill, vedovner og aggregater drevet av diesel eller bensin.
  • Ved bruk av diesel-/bensinmotorer (strømaggregat, motorsager og lignende) og kullgriller/engangsgriller i små eller lufttette rom kan det raskt dannes farlige mengder karbonmonoksid.
  • Arbeid i kjellere med diesel/bensindrevet aggregat, og grilling og lignende i fortelt/telt/under kalesjen i båt eller innendørs har i flere tilfeller ført til alvorlige kullosforgiftninger.
  • Bruk av bensin-/dieselmotorer, kullgriller og lignende må derfor bare foregå utendørs.
  • Tretthet og sløvhet, hodepine, svimmelhet og kvalme er tidlige symptomer på kullosforgiftning. Bevisstløsheten kommer snikende.
  • Hvis man sover, merker man ingenting.
  • Førstehjelp: Fjern personen fra kilden. Unngå anstrengelser og vurder kunstig åndedrett. Tilkall lege så raskt som mulig.
  • Kullosforgiftning gir en indre kvelning. CO i innåndingsluften blokkerer blodets evne til å transportere oksygen.
  • Det finnes kullosdetektor som varsler høyt kullosnivå.

Kilde: Giftinformasjonen, Oslo universitetssykehus og helsenorge.no via NTB

Stenberg informerer om at siktelsen er uforandret:

– De fem er blant annet siktet for å ha tatt opphold på et sted de ikke har lov å være, og for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på andre. Det som setter dem i siktetposisjon, er at vi har ansett dem for å være arrangører eller medvirkere.

Politiadvokaten forteller at de ikke kommer til å straffeforfølge andre gjester på arrangementet.

– De har ikke visst om ulovligheten. Det er arrangørleddet vi mener at har tatt ulovlig opphold på et sted de ikke har lov til å være.

Håper på avgjørelse før sommeren

Ifølge NTB skal det være snakk om rundt 50 fornærmede, og Stenberg forteller at ingen av de fem siktede erkjenner straffskyld.

– Vi håper på en avgjørelse før sommeren, og at vi da er ferdige med etterforskningen, sier Stenberg.

Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, uttalte til NRK i fjor høst at grottefesten «kunne ha blitt Norges verste ulykke i fredstid».