I flere artikler og debattinnlegg i Avisa Oslo virker det som om Plan- og bygningsetaten vil at Grønlands Torg Frukt og Grønt til livs - stenger. Det stemmer ikke.

Lokale grønnsakshandlere gir godt byliv. Oslo kommune vil ingen til livs. Vi håper at Grønlands Torg Frukt og Grønt kan fortsette sin forretning. Den er godt forankret i lokalsamfunnet.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Forstår at det i enkelte tilfeller kan føles urettferdig

Trafikk er en utfordring. I dette området er det svært trangt og mye liv. Da blir det utfordrende når store lastebiler skal inn for å levere varer. Omtrent 475 biler kjører inn i Olafiagangen hver måned - rundt 120 per uke. Dette fordeler seg mellom vareleveranser til butikkene, offentlige tjenester og sameiernes biler.

Det betyr at det kan bli skapt svært farlige situasjoner, nettopp fordi det er et yrende liv, samtidig som det er svært trangt.

Les også

Her har det vært dagligvarebutikk i mer enn tretti år. Så fikk Hawal sjokkbeskjeden

Plan- og bygningsetaten har et ansvar for helheten. Det betyr at vi skal passe på at lover, regler, politiske signaler og andre retningslinjer følges. Vi forstår at det i enkelte tilfeller kan føles urettferdig for den enkelte som blir berørt av dette, men reglene er der av en grunn. Som tilsynsmyndighet har vi et ansvar for å følge opp disse reglene for blant annet å sikre at det er trygt å ferdes for byens borgere.

Forskjell på dagligvarer og elektronikk

I denne konkrete saken har Grønlands Torg Frukt og Grønt søkt om bruksendring. Lokalene som forretningen holder til i i dag ble i sin tid godkjent som elektronikkforretning (Spaceworld). Selv om begge deler er forretning, er det en helt annen logistikk knyttet til en dagligvareforretning sammenlignet med salg av elektronikk.

Det er derfor nødvendig med en ny vurdering av ny bruk som skiller seg fra den bruken som tidligere er godkjent, deriblant hvilke konsekvenser den nye bruken får for de umiddelbare omgivelsene.

Med begrunnelse i et økt behov for logistikk knyttet til vareleveranser, mellomlagring og avfallshåndtering, er det nødvendig med en ny avkjøringstillatelse. Så lenge reglene sier at dette må være på plass før ny ønsket bruk kan godkjennes, er det ikke mulig for oss å gjøre et annet vedtak.

At butikken er blitt for populær har selvsagt ingenting med dette å gjøre. Vi heier på god byutvikling og et yrende liv i lokalmiljøet… og på frukt og grønt.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Mener kommunen at butikken er blitt for populær, og forstyrrer bylivet?

Les også

Hvis du mener kokainbruken øker, henger du kanskje for mye på #coketok

Les også

«Det er ikke lett å være gammel» Det er søren ikke lett å være ung heller