Etter to år med testing av konseptet «Super-Grønland» er resultatene klare. Å ruste opp området under brua på Grønland har hatt positive effekter for lokalmiljøet.

Den første rapporten fra byantropologene viste allerede i 2021 at de midlertidige tiltakene førte til at området ble hyppig brukt av barn og unge. De fleste var fornøyd med at det skjedde noe, og at barn og unge ble prioritert i områdeutviklingen.

Folk merket også en tydelig endring i stedets dynamikk, og rusmiljøet tok mindre plass enn tidligere.

Reportasje fra området:

Ungdommer blir frista med lettjente penger

Det er likevel ikke til å stikke under stol at to år med midlertidige tiltak ikke har løst de store utfordringene i området rundt Olafiagangen. Området preges fortsatt av dopsalg, kriminalitet og forsøpling. Et kaotisk trafikkbilde med stor gjennomkjøring av varebiler i et område som er regulert til offentlig torg gjør ikke situasjonen særlig bedre.

Området er rekrutteringsarena for sårbare ungdommer som blir frista til lettjente penger. Det gjør det ikke lettere at akkurat her bor det mange ungdommer som lever under vanskelig kår, med fattigdom og trangboddhet. Til tross for at narkotikabruk er størst på vestkanten er det på østkanten salget foregår, og det er stort sett østkantungdom som blir rekruttert til dette.

Les også

Vest i byen kan folk røyke cannabis i fred. På østkanten følger politiet med

Problemene i Olafiagangen og på Grønland er sammensatte. Man tar selvsagt feil om man tror at to år med midlertidige tiltak ville løse alle utfordringene lokalmiljøet opplever i dette området. Første steg er å gjøre midlertidige tiltak permanente og i tråd med lokalbefolkningens behov. Da må Oslo kommune være villig til å bruke penger på et områdeløft over tid - en liten pris å betale for en langsiktig investering i et område med store sosiale utfordringer.

Oslo kommune bør også se på muligheten til å bruke lokalene til gamle Stargate. Lokalene, som eies av Sporveien, burde komme barn og unge til gode, og ses i sammenheng med River Side og skateparken som ligger på hver sin side av lokalene. Rapporten om Super-Grønland viser behovet for et permanent sted, som faktisk har de fasilitetene en ungdomsklubb trenger, ikke bare midlertidige bod-løsninger.

Boligpolitikken må endres

Vi trenger også at kommunen tar tak i de grunnleggende sosiale utfordringene på Grønland. En av de viktigste er å gjøre noe med den usosiale boligpolitikken som Høyre innførte i sin tid, og som de rødgrønne har gjort lite for å endre. Dette vil ha stor betydning for Grønland, hvor halvparten av beboere er leietakere og hvor det også er høy andel av kommunale boliger.

Det er positivt med byliv på sommeren, men det hjelper ikke å stenge Grønlandsgata noen uker i året dersom kommunen gir opp langsiktige prosjekter som Super-Grønland, og ikke tar aktivt tak i de sosiale utfordringene som preger bydelen. Kommunen må bry seg, og ikke gi opp Grønland.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Vi har gjort alt i vår makt. Nå føler jeg meg helt maktesløs

Les også

Grønnsakshandlere gir godt byliv, men reglene er der av en grunn

Les også

Vitner om forakt for folk som bor i nabolaget

Les også

Gleden forsvant fort da mannen ropte: «Kom deg for faen meg hjem til hvor du kommer fra!»