– Hele sektoren raser og ber Melby snu.

Slik innleder Torstein Tvedt Solberg (Ap) sitt spørsmål om muntlig eksamen til Guri Melby i Stortingets spørretime. Det skjer dagen etter at samtlige fylkesordførere og fylkesrådsledere gikk sammen om et brev til kunnskapsministeren hvor de ba om at muntlig eksamen skulle bli avlyst.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har også gått knallhardt ut mot regjeringas beslutning om å gjennomføre muntlig eksamen.

– Hvem er det egentlig kunnskapsministeren lytter til, når hun tviholder på at muntlig eksamen må gjennomføres mot alle de faglige råd?

Melby svarer at ingenting har vært normalt i år.

– Det har vært et veldig spesielt år (...) I et vanlig år ville mange elever nå hatt skriftlig eksamen. Det valgte vi å avlyse allerede i februar. Det var en vanskelig beslutning, det var vi tydelige på allerede da, fordi vi mener eksamen har en viktig funksjon i vurderingssystemet vårt.

Melby mener likevel muntlig eksamen kan gjennomføres, fordi den er lokalgitt og kan tilpasses den enkeltes situasjon.

– Veldig mange har erfaring med at det blir en god opplevelse der eleven får vist fram nye sider ved seg selv, sier statsråden.

Melby understreker at det er viktig å sikre god opplæring og vurdering for alle avgangselevene.

– For meg virker deler av svaret mest som tomsnakk, tomsnakk for å få tiden til å gå, slår Solberg tilbake i Stortinget.

– Utrolig merkelig

Forbundsleder i Skolenes Landsforbund, Anne Finborud, er en av de etter hvert mange stemmene som ønsker å få avlyst eksamen.

Selv oppfatter hun det å gjennomføre muntlig eksamen i koronapandemien som «utrolig vanskelig» og «litt irrasjonelt».

– Jeg synes det er merkelig. Utrolig merkelig. I går hadde Melby møte med alle fylkesrådmennene og alle trygla og ba om å avlyse. Vi ba om det allerede i februar. Det er rart om hun ikke vil det selv om alle lærer- og elevorganisasjonene vil det samme, sier Finborud til Avisa Oslo.

Finborud peker på eksamensordningens krav til en ekstern sensor for å sikre en uhildet vurdering av eleven.

– I en situasjon der det ene fylket er blodrødt, mens det andre nesten er smittefritt, er den mobiliteten sensorordningen krever uforsvarlig. Jeg mener at muntlig eksamen burde vært avlyst med begrunnelse i smittefaren, sier forbundslederen.

På spørsmål om hva en eventuell gjennomføring på tross av den omfattende motstanden vil si for følelsen lærerne har av å bli hørt av regjeringen, svarer Anne Finborud i Skolenes Landsforbund følgende:

– Det sier seg selv at det svekker hele tanken på partssamarbeidet i offentlig sektor. Guri Melby har avgjørelsesmyndighet, men hun må også ha evnen til å lytte.

Hun legger til:

– Dette taper regjeringen på, avslutter lederen for LO-forbundet kontant.

Skuffet

Elevrådsleder på Hersleb VGS, Leander Fjeldstad, har med sitt elevråd engasjert seg sterkt for å få avlyst muntlig eksamen. Han fulgte spent med under spørretimen onsdag, og er frustrert over det han mener er manglende vilje til å lytte til elevenes beste.

– Guri Melby besvarer ikke spørsmålet om hvem hun lytter til. Her ser vi at statsråden tviholder på en dårlig politisk beslutning. Det er skuffende at hun forsvarer seg bak at regjeringen har avlyst skriftlig eksamen. Jeg er fortsatt like overrasket over at statsråd Melby ikke lytter, sier Fjeldstad.

Han spør retorisk:

– Er det ikke på tide at kunnskapsministeren lytter til sektoren sin?

Melby har tidligere uttalt at hun mener det er en trygghet i å gjennomføre eksamen, da det gir elevene en ekstern vurdering.

– Trygghet er ikke ordet som kommer opp i hodet mitt når jeg snakker med elever om eksamen. Bekymring, redsel og frustrasjon, det er mer ordene jeg tenker på da, sier Fjeldstad.