Nå må hun derfor svare for hostingen i Oslo tingrett.

I disse covid-tider var det en skremmende og plagsom atferd å forsøke å rive munnbindet av vekteren, mener Oslo-politiet, som ila kvinnen et forelegg på 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel, for oppførselen.

Episodene med kvinnen, som er hjemmehørende i Drammen, inntraff på Oslo Sentralstasjon den 8. desember i fjor.

Hostingen skal ha skjedd etter at kvinnen først hadde opptrådt med rop og skrik inne på jernbanestasjonen i beruset tilstand. Vektere besluttet derfor å bortvise henne fra stedet.

Kvinnen skal ha da ved to anledninger ha forsøkt å rive tak i vekterens munnbind før hun hostet mot ham.

Dette skjedde på tross av en pågående og smittefarlige pandemien, heter det i forelegget, som nå er sendt Oslo tingrett for avgjørelse der.

Kvinnen aksepterte nemlig ikke boten. Tirsdag vil politiet derfor nedlegge påstand om å øke boten til 14.400 kroner samt øke den subsidiære fengselsstraffen til 29 dager i stedet for 24 dager.

I tillegg risikerer kvinnen å bli idømt saksomkostninger fordi hun velger å la forelegget avgjøres i tingretten.